LHQ chống AIDS ở châu Á
Các Website khác - 10/07/2006

Các quốc gia ở châu Á và khu vực Thái Bình Dương có thể phòng chống đại dịch HIV/AIDS bằng cách giải quyết tốt tình trạng lây nhiễm căn bệnh này trong nhóm đối tượng tiêm chích ma tuý, song cần phải làm nhanh động thái này. Đó là lời cảnh báo mà nhóm quan chức của LHQ đưa ra hôm thứ tư tuần qua.

Đại diện khu vực Nam Á của Văn phòng LHQ về thuốc phiện và tội phạm Gary Lewis cho biết, virus HIV vẫn còn ẩn dấu ở một số quốc gia còn các nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao như đối tượng nghiện hút ma tuý, song các nước này cần phải thắt chặt "cửa sổ cơ hội lây nhiễm".

Ông Lewis nói: "Đó là lý do tại sau cần phải hành động ngay bây giờ, trong khi vẫn còn có khả năng ngăn chặn trong các nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

Nếu chúng ta có thể giải quyết tốt lây nhiễm với những nhóm đối tượng này, rõ ràng chúng ta có cơ hội thực sự để chặn đứng việc lây lan virus HIV sang nhóm dân chúng nói chung".

Những quan điểm trên được ông Lewis đưa ra sau cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm khu vực do LHQ điều phối kéo dài hai ngày tại Kuala Lumpur về vấn đề HIV/AIDS trong nhóm những đối tượng tiêm chích ma tuý.

Lực lượng đặc nhiệm bao gồm các cơ quan LHQ, các đại diện chính phủ và những nhóm hoạt động xã hội. Lực lượng này có vai trò là nhóm tư vấn về vấn đề giải quyết đại dịch trong dân cư nói chung.

Theo giới chức LHQ, đại dịch HIV/AIDS vẫn tập trung chủ yếu trong nhóm các đối tượng tiêm chích ma tuý ở một vài quốc gia như Malaysia và Việt Nam thuộc Đông Nam Á và Nepal, Bangladesh ở Nam Á.

LHQ cũng ước tính có khoảng từ 1.3 đến 5.3 triệu đối tượng tiêm chích ma tuý ở khu vực Nam và Đông Nam Á.

Điều phối viên của lực lượng đặc nhiệm, ông Guillaume Le Hegarat, cho rằng, lực lượng này đang ra sức đẩy nhanh các dịch vụ y tế công cộng, hiện tại đã có thể tiếp cận được gần 5% số đối tượng tiêm chích ma tuý ở hầu hết các nước.

Các dịch vụ đó gồm: giáo dục, chương trình trao đổi bơm kim tiêm sạch, các lựa chọn điều trị kể cả việc dùng phương pháp thay thế - dùng thuốc khác như methadone để thay cho những chất ma tuý bị nghiêm cấm sử dụng.

Ông nói: "Trừ khi ta có thể tiếp cận được ít nhất từ 50 đến 80% số đối tượng nghiện hút ma tuý với những dịch vụt toàn diện này thì chúng ta mới cứu sống được người dân, còn không chúng ta sẽ chẳng tạo được bất cứ sự khác biệt nào trong công cuộc phòng chống và đảo ngược tình trạng của đại dịch thế kỷ".

Ông Le Hegarat cũng cho rằng, các nước phải tiếp cận được số đông những đối tượng tiêm chích ma tuý để giảm thiểu lây nhiễm virus HIV.

Ông nói: "Chúng ta cần thực hiện được nhóm đối tượng lớn để có thể tạo được sự khác biệt. Không chỉ cần tiếp cận được số đối tượng lớn mà chúng ta còn phải làm thật khẩn trương, chỉ trong vòng từ 3 đến 5 năm tới. Đại dịc không bao giờ chờ đợi chúng ta".

Đỗ Dương theo http://www.news.com.au