Cộng đồng giúp đỡ người nghiện ma túy
Các Website khác - 19/06/2008

 

Sáng 17-6 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động: Toàn dân tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và phòng, chống tái nghiện.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cùng các đại biểu, đông đảo nhân dân bày tỏ quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma túy

Tới dự và phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Trương Vĩnh Trọng - ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt biểu dương kế hoạch liên tịch phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng chí Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Các loại tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn ma túy giống như một thứ giặc nội xâm tàn phá con người, nếu chúng ta không có một chiến lược phòng, chống tốt; không đầu tư sức người, sức của cũng như huy động sức mạnh cả cộng đồng cho công tác này thì ma túy và các loại tệ nạn xã hội sẽ tàn phá đất nước, tàn phá con người để lại hậu quả lâu dài cho thế hệ sau”.

Kế hoạch liên tịch sẽ tập trung vào 3 nội dung: Động viên khuyến khích, tạo cơ hội cho người nghiện ma túy và gia đình họ chủ động khai báo tình trạng nghiện và đăng ký tham gia chương trình cai nghiện ma túy.

Đa dạng hóa hình thức cai nghiện ma túy theo pháp luật, phù hợp với thực tế và trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy và củng cố niềm tin cho người sau cai nghiện ma túy, cho cộng đồng;

Thực hiện các giải pháp xã hội, lồng ghép các chương trình, phối hợp và thống nhất chỉ đạo đồng bộ các phong trào trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sau cai nghiện ma túy và giảm thiểu tình trạng tái nghiện.

Quang Anh