Dự án H05:: Phòng ngừa ma tuý thông qua truyền thông và huy động cộng đồng
Các Website khác - 20/06/2008

Hội nghị Tổng kết Dự án “Phòng ngừa ma tuý đồng bộ thông qua công tác truyền thông và huy động cộng đồng”

QĐND Online - Ngày 19-6, Văn phòng Thường trực phòng chống ma tuý (Bộ Công an) phối hợp với Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội (Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch), Văn phòng Cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC) tại Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án “Phòng ngừa ma tuý đồng bộ thông qua công tác truyền thông và huy động cộng đồng”, mã số AD/VIE/03/H05.

Mục tiêu chiến lược của dự án H05 là “Phòng ngừa lạm dụng ma tuý ở Việt Nam, đặc biệt là trong nhóm thanh thiếu niên thông qua công tác truyền thông và huy động cộng đồng”. Mục tiêu trước mắt được đặt ra là “Phòng ngừa ban đầu thông qua việc tăng cường tiếp cận với các thông tin và hoạt động truyền thông bởi các chiến lược truyền thông và các hoạt động phòng ngừa dựa vào cộng đồng”. Cuối năm 2004, dự án được triển khai. Đến nay, theo Đại tá Nguyễn Công Sơn, Chánh văn phòng Thường trực phòng chống ma tuý: “Bằng nhiều hoạt động phong phú và thiết thực, Dự án đã cơ bản thành công, đạt được những mục tiêu, yêu cầu đề ra”. Dự án đã nâng cao năng lực, trình độ cho các cán bộ làm công tác phòng chống ma tuý tại các địa bàn tham gia dự án. Đặc biệt là trong công tác thiết kế, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình truyên truyền, giáo dục phòng ngừa ma tuý có hiệu quả; đa dạng hoá các mô hình tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa ma tuý, lồng ghép và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống vào công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia của cộng đồng vào công tác này tại các địa bàn dự án; huy động các phương tiện thông tin đại chúng tham gia tích cực vào công tác truyền thông phòng chống ma tuý, đa dạng hoá các hình thức truyền thông; tăng cường nhận thức cho cộng đồng, đặc biệt là nhóm cha mẹ và học sinh về công tác giáo dục phòng ngừa ma tuý từ gia đình…

Đánh giá cao kết quả của Dự án, bà Narumi Yamada, Trưởng Văn phòng đại diện UNODC Việt Nam nói: “Dự án đã mang lại kết quả hữu ích không chỉ cho Việt Nam mà còn đưa ra bài học giá trị cho nhiều vùng, miền trên thế giới”.

Tin ảnh: Xuân Dũng