Quỹ lương thực thế giới hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS
Các Website khác - 14/04/2006

Chương trình lương thực thế giới (WFP) và chính quyền bang Amhara của Ethiopia sẽ hợp tác với nhau trong công tác hỗ trợ trẻ em và người trưởng thành chịu ảnh hưởng của đại dịch HIV/AIDS.

Theo phát ngôn của phía WFP, dự án hợp tác nói trên là một phần trong những nỗ lực quốc gia chăm sóc và hỗ trợ bệnh AIDS đang diễn ra. Theo đó, dự án sẽ phân phát khoảng 61,5 kg lương thực mỗi tháng cho từng đơn vị gia đình, với trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn (OVC), mỗi em sẽ được nhận 19,5 kg.

Dawn of Hope, nhóm ủng hộ người nhiễm AIDS địa phương tỏ ý vui mừng trước sáng kiến nói trên, coi đây là biện pháp can thiệp kịp thời nhằm giúp đỡ hàng triệu trẻ em đang phải đối mặt với tình trạng bị phân biệt đối xử và cô lập trong xã hội.

Theo ước tính mới đây của Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF), khoảng 4,6 triệu trẻ em Ethiopia, tương đương với 13% rơi vào cảnh mồ côi do đại dịch AIDS, do đói nghèo và do nạn đói.

Đỗ Dương theo http://allafrica.com