Thành lập Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội
Các Website khác - 11/01/2006

Hà Nội (TTXVN) - Ngày 10/1, tại Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức ra mắt Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Thường trực phòng, chống HIV/AIDS và Khoa phòng, chống HIV/AIDS thuộc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội.

Trung tâm sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thông tin-giáo dục-truyền thông thay đổi hành vi dự phòng lây nhiễm HIV, phấn đấu 100% người dân ở thành thị và 80% ở nông thôn hiểu đúng và biết cách dự phòng lây nhiễm.

Trung tâm cũng sẽ triển khai một số giải pháp nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm qua các dịch vụ y tế, bảo đảm 100% các đơn vị máu và chế phẩm máu được sàng lọc HIV trước khi được chuyển đến các đơn vị y tế cơ sở./.