NGƯỜI ĐÓNG GÓP CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PNVN
Các Website khác - 09/12/2005

Sinh năm 1955 tại Hoa Kỳ, bà Nancy Fee - Điều phối viên quốc gia Chương trình phòng chống HIV/AIS liên hiệp quốc tại Việt Nam đã “làm quen” với các hoạt động xã hộ từ  năm 1974 với nhiều cương vị và nhiệm vụ khác nhau. Khởi nghiệp là trợ lý cho chương trình giáo dục sức khoẻ và kế hoạch hoá gia đình tại một số nước như Uganda, Kampala...,rồi lần lượt, bà Nancy Fee là thành viên của Chương trình hỗ trợ phát triển phụ nữ và thanh niên tại Anh; điều phối viên tại Châu Phi của tổ chức Tầm nhìn Thế giới; là tư vấn về cải thiện sức khoẻ cộng đồng và kế hoạch hoá gia đình tại một số nước châu Phi, Ấn Độ...Bà còn làm điều phối viên của dự án Quốc tế phòng chống HIV/AIDS và STDs cho thanh niên tại Botswana và Tổ chức Y tế Thế giới...

          Từ năm 1994 đến nay, bà là tư vấn quốc tế chương trình HIV/AIDS của Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức Phi chính phủ tại một số nước như Châu Phi. Pakistan, Iran, Nam Á...Đặc biệt,  năm 2003, Bà Nancy Fee đã đảm nhận nhiệm vụ mới đó là điều phối viên Quốc gia chương trình phòng, chống HIV/AIDS Liên hiệp quốc tại Việt Nam.

          Là người phụ nữ đã có nhiều  kinh nghiệm trong các hoạt động cộng đồng, đến Việt Nam, bà Nancy Fee đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình lây nhiễm HIV/AIDS. Bà thường xuyên nghiên cứu tài liệu, tiếp xúc với nhiều nhà lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và các tổ chức đoàn thể để đưa ra giải pháp giúp Việt Nam chống AIDS. Ngoài ra, bà thường xuyên đến với những người có HIV để lắng nghe, chia sẻ và khích lệ họ bằng những việc làm thiết thực. Với  tinh thần cầu thị, biết lắng nghe, bà đã có nhiều đóng góp cho việc thúc đẩy cuộc chiến phòng chống AIDS ở Việt Nam như: tham gia đóng góp ý kiến giúp Chính phủ Việt Nam xây dựng chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2005 – 2010 và Tầm nhìn 2020; hỗ trợ nâng cao năng lực chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS trong một số cơ quan của Đảng và chính phủ.

          Đối với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (LHPN), ngay từ khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, bà đã tiếp cận để tìm hiểu hoạt động phòng chống HIV/AIDS của Hội. Với kinh nghiệm và sự nhạy cảm của một Phụ nữ, bà đã cảm nhận được vai trò và khả năng tham gia của Hội LHPN Việt Nam trong chương trình phòng chống HIV/AIDS. Vì thế, bà đã đóng góp và tham gia vào nhiều sự kiện và chiến dịch truyền thông của Hội phụ nữ với những lời phát biểu chân thành, đầy nhiệt huyết. Tiếng nói của bà đã góp phần khích lệ, động viên Phụ nữ tham gia tích cực và chủ động hơn trong việc bảo vệ mình, bảo vệ gia đình trước đại dịch HIV/AIDS.

Bà đã đưa vấn đề Giới và HIV/AIDS trong các hội nghị, hội thảo để cảnh báo về một nguy cơ lây truyền và tác động của HIV/AIDS với Phụ nữ, Trẻ em. Bằng hành động thiết thực, bà Nancy Fee đã tham gia vào các hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong chăm sóc và hỗ trợ người có HIV. Đồng thời tạo cơ hội để các nhà lãnh đạo của Hội LHPN Việt Nam tham gia một số diễn đàn Quốc gia và Quốc tế để nâng cao năng lực và học hỏi kinh nghiệm của một số nước trên thế giới. Qua đó, huy động  các nhà lãnh đạo tham gia vào cuộc chiến phòng chống HIV/AISDS. Bà cũng là người có đóng góp tích cực trong việc xây dựng chương trình hành động phòng chống HIV/AIDS của Hội LHPN VN. Những việc làm của bà đã có những ảnh hưởng tích cực đối với công tác phòng chống AIDS của Hội.

Để ghi nhận những công lao và đóng góp quý báu đó, nhân 75 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã quyết định trao tặng bà Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam”. Một phần thưởng cao quý dành cho những cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Phụ nữ nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Hy vọng rằng với phần thưởng này sẽ là nguồn động viên để bà nỗ lực hơn nữa trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam cũng như công tác phòng, chống AIDS của phụ nữ Việt Nam.

Thanh Tâm