Triển khai dự án Trưng bày về HIV/AIDS tại Việt Nam
Các Website khác - 23/07/2009

QĐND Online - Bắt đầu từ tháng 7-2009, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) của Trường đại học Y Hà Nội triển khai nghiên cứu, sưu tầm hiện vật phục vụ Trưng bày về HIV/AIDS, do Quỹ Ford tài trợ. Bốn nhóm tác nghiệp gồm các cán bộ của Bảo tàng và CCRD sẽ khảo sát nghiên cứu tại tỉnh Điện Biên, thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành phỏng vấn, thu thập thông tin, quay phim, chụp ảnh và sưu tầm hiện vật, phục vụ trưng bày.

Trước khi triển khai điền dã, hai cơ quan đã phối hợp tổ chức hai đợt tập huấn: Nhân học Bảo tàng và HIV/AIDS (diễn ra trong hai ngày: 18 và 19-5-2009) và Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu (từ ngày 18 đến 20-6-2009).

Dự kiến trưng bày này sẽ khai trương vào tháng 12-2010 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Thông tin liên quan : Trưng bày về HIV/AIDS tại Việt Nam năm 2010

Vân Anh
www.qdnd.vn