Uganda: Giai đoạn II thử nghiệm vắc xin HIV bắt đầu
Các Website khác - 13/02/2006

Lần thử nghiệm trên người kéo dài 18 tháng này đã tuyển dụng 78 tình nguyện viên thuộc 5 khu vực khác nhau nhằm kiểm định độ an toàn và hiệu quả của loại vắc xin có nhiều ưu thế.

Tờ New Vision của Uganda trích lời chủ tịch IAVI, ông Seth Berkley nói: "Uganda tạo một môi trường khoa học tuyệt vời cho công tác nghiên cứu vắc xin và việc tiến hành các thử nghiệm lâm sàng vì ở đây có một chính phủ luôn nhiệt tình hỗ trợ, một cộng đồng dân chúng hiểu biết và ham hoạt động".

Các thử nghiệm diễn ra song song cũng được tiến hành tại ba trung tâm ở Nam Phi, kế hoạch sẽ tiếp tục thử nghiệm vắc xin ở Zambia song còn đang chờ sự chấp thuận về mặt pháp lý.

Đặng Dương theo http://allafrica.com