Ra mắt dự án hỗ trợ cho Những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
Các Website khác - 06/02/2006

TTO - Tổ chức Health Volunteers Overseas (HVO) và UNV sẽ ra mắt dự án hỗ trợ cho các nhóm tự lực và các tình nguyện viên đóng góp hơn nữa cho việc đạt được những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ vào ngày 26-1-2006 .

Ông Larry Wolfe, Giám đốc dự án HVO tại Việt Nam cho biết: "Dự án nhằm mục đích hỗ trợ cho các nhóm tự lực của người khuyết tật và các tình nguyện viên khác, những người đóng góp cho việc đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, với trọng tâm là giảm nghèo, khuyến khích bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật. Những nỗ lực này sẽ được bổ sung nhờ việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về mối liên hệ giữa các vấn đề khuyết tật và những Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ, qua đó khuyến khích tinh thần tình nguyện vì sự phát triển toàn diện có sự tham gia và hỗ trợ người khuyết tật”.

Dự án do HVO đề xướng, HVO là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận, và có trụ sở chính đăt tại nước Mỹ với tiêu chí hoạt động chính là phục hồi chức năng và hỗ trợ cho người khuyết tật, hỗ trợ cho Việt Nam từ 1992. Nhằm giúp cho việc mở rộng phạm vi và ảnh hưởng của dự án, UNV đã đồng ý hỗ trợ 49.500USD cho ngân sách hiện có của HVO và các đối tác dành cho dự án này. Đối tác bao gồm: Diễn đàn Người Khuyết Tật, Quỹ cựu chiến binh Mỹ, Hội thanh niên khuyết tật T.PHCM, nhóm Những Ước mơ xanh, và tổ chức VSO.

Nhiều hoạt động đa dạng sẽ được tổ chức nhằm kêu gọi sự quan tâm nhiều hơn từ xã hội đối với những vấn đề của người khuyết tật cũng như tầm quan trọng của hỗ trợ tình nguyện. Dự án sẽ có hai chuyến du khảo xuyên Việt của những người khuyết tật sử dụng mô tô ba bánh, sự kiện kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ, Ngày Người Tình nguyện Quốc tế, các cuộc vận động về phòng tránh HIV tại địa phương, hỗ trợ cho việc thành lập các nhóm tự lực cũng như các câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật và tập huấn cho các tình nguyện viên... 

B.D