Điều kiện để đưa vào cơ sở cai nghiện
Các Website khác - 26/11/2004

Hỏi: Con trai tôi vừa đủ 17 tuổi, đã cai nghiện tại gia đình nhiều lần nhưng không kết quả. Vậy tôi có thể đề nghị chính quyền địa phương áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện? Trường hợp gia đình muốn đưa cháu vào các Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - lao động xã hội có được không? Thủ tục thế nào xin được Tòa soạn hướng dẫn? (Nguyễn Văn Pháp - 245/6 XVNT, phường 17, Bình Thạnh, TP.HCM)


Trả lời: Theo Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/06/2004 của Chính Phủ qui định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh. Tại điều 24 quy định:

1. Những người chưa thành niên nghiện ma túy sau đây bị cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - lao động xã hội:

a. Người đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng mà vẫn còn nghiện.
b. Người đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện.
c. Người không có nơi cư trú nhất định.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc đưa người chưa thành niên nghiện ma túy vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - lao động xã hội để cai nghiện bắt buộc...

Như vậy ông có thể đề nghị chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi con ông cư trú để lập hồ sơ gửi chủ tịch UBND cấp huyện quyết định việc tập trung chữa bệnh, cai nghiện bắt buộc.

Trường hợp gia đình muốn đưa cháu vào các trung tâm chữa bệnh phải có đơn thể hiện sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Nội dung đơn trên nêu đầy đủ tình trạng nghiện và các hình thức cai nghiện, giáo dục, chữa trị đã thực hiện (nếu có); Cam kết của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Kèm theo bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn (có công chứng hoặc bản chính để đối chiếu). Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - lao động xã hội; Giám đốc Trung tâm xét duyệt hồ sơ và căn cứ vào khả năng tiếp nhận của Trung tâm để ra quyết định.

Xin lưu ý: Thời hạn chữa trị - cai nghiện ít nhất là 6 tháng. Trong thời hạn chữa trị - cai nghiện mà người nghiện ma túy không muốn tiếp tục ở lại Trung tâm thì phải có đơn gửi tới Giám đốc Trung tâm xem xét, quyết định. Đơn phải có ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ và gia đình phải có trách nhiệm thanh toán chi phí trong thời gian ở Trung tâm theo quy định pháp luật.

Luật sư Nguyễn Thanh Lương