Kết quả xét nghiệm HIV có khi nào sai ?
Các Website khác - 27/01/2005

Thật ra, để chắc chắn mình có nhiễm vi-rút HIV hay không, 3 tháng sau khi quan hệ tình dục với người có nguy cơ nhiễm bệnh nên xét nghiệm Elisa. Nếu kết luận âm tính, 3 tháng sau nên xét nghiệm lần nữa. Nếu cả 2 lần đều âm tính, chừng đó mới tin chắc là không nhiễm HIV.


BS Khánh Vân - BS Kim Quang