Người nhiễm HIV/AIDS được hỗ trợ pháp lý ở đâu?
Các Website khác - 16/03/2008

TT - Luật gia PHẠM THỊ HỒNG HƯƠNG - trưởng Văn phòng trợ giúp pháp lý HIV/AIDS TP.HCM - cho biết:

- Khi có nhu cầu, những người nhiễm HIV/AIDS và những người thân trong gia đình chịu ảnh hưởng có thể đến Văn phòng trợ giúp pháp lý HIV/AIDS thuộc Hội Luật gia TP.HCM. Mục tiêu hoạt động  của văn phòng là đảm bảo việc thực thi các quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV đã được qui định trong Luật phòng chống HIV/AIDS.

Hoạt động này cũng nhằm làm giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV,  người bị ảnh hưởng bởi HIV thông qua các công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho người dân, các ban ngành, đoàn thể.

* Người nhiễm HIV và bị ảnh hưởng sẽ được văn phòng trợ giúp những gì, thưa bà?

- Họ sẽ được tư vấn và trợ giúp pháp lý về chuyên môn y tế, chia sẻ về ý thức điều trị, hỗ trợ về mặt pháp lý khi bị kỳ thị và phân biệt đối xử trong các lĩnh vực việc làm, giáo dục, y tế…

* Hình thức tư vấn và thời gian hoạt động của văn phòng như thế nào?

- Văn phòng hiện có ba luật sư, luật gia và bốn tư vấn viên thường xuyên làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần (mỗi ngày từ 8g - 16g). Ngoài ra, văn phòng còn thực hiện tư vấn qua điện thoại. Các hoạt động tư vấn của văn phòng hoàn toàn miễn phí cho tất cả các đối tượng. Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu liên hệ: Văn phòng trợ giúp pháp lý HIV/AIDS. Địa chỉ: 111 Lê Thánh Tôn (lầu 2), Q.1, TP.HCM. Điện thoại: (08) 8.223.028 – (08) 8.272.658. Email: vptrogiupphaply_hiv@yahoo.com.vn.