Người sống với HIV nghèo thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng ?
Các Website khác - 06/08/2009
(Ảnh minh họa)

Tòa soạn Báo Phú Yên nhận đơn của bà Trần Thị Long - đại diện cho lớp nữ hộ sinh nêu nội dung: Bà Nguyễn Thị Nhị ở thôn 5, xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên thuộc diện hộ nghèo, bị bệnh nhưng tại sao không được hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên?

 

Báo Phú Yên đã làm việc với UBND xã Hòa Vinh và nhận được ý kiến trả lời của Chủ tịch UBND xã Nguyễn Phi Hổ như sau (Công văn số 06 UBND ngày 29/7/2009):

 

Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ cấp các đối tượng xã hội, tại Điều 4, thuộc Chương II của Nghị định quy định: “Đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng do xã, phường, thị trấn quản lý gồm:

 

1- Trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân  sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc gia đình nghèo.

 

Người chưa thành niên từ đủ 16 đến 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên.

 

2- Người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, hoặc hộ gia đình nghèo (theo chuẩn nghèo được Chính phủ quy định cho từng thời kỳ).

 

3- Người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội.

 

4- Người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ, thuộc hộ gia đình nghèo.

 

5- Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế huyện, khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm và có kết luận bệnh mãn tính, sống độc thân không nơi nương tựa hoặc gia đình thuộc diện hộ nghèo.

 

6- Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo.

 

7- Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi.

 

8- Hộ gia đình có 2 người trở lên tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ.

9- Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi; trường hợp con đang đi học văn hóa, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi”.

 

Căn cứ vào những quy định trên thì bà Nguyễn Thị Nhị - sinh năm 1956, thuộc diện hộ nghèo, không có con nhưng không thuộc diện người cao tuổi cô đơn (theo Khoản 2), người tàn tật nặng (theo Khoản 4), người mắc bệnh tâm thần (theo Khoản 5), người nhiễm HIV/AIDS (theo Khoản 6), người đơn thân nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi (theo Khoản 9), nên không được hưởng trợ cấp hàng tháng là đúng.

 

Tuy bà có bị bệnh nhưng không thuộc các đối tượng nói trên và không đủ cơ sở để đề nghị được hưởng trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên, UBND xã Hòa Vinh cũng đã quan tâm giải quyết cứu trợ đột xuất hàng năm cho bà.

Theo Báo Phú Yên