Người thất nghiệp được học nghề, giới thiệu việc miễn phí
Các Website khác - 04/02/2009

Ngoài việc được hưởng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi bị mất việc làm, người thất nghiệp còn được hỗ trợ học nghề nhưng không quá 6 tháng, được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí và hưởng bảo hiểm y tế.

Theo thông tư 04 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành, mức hỗ trợ học nghề cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng mức chi phí học nghề ngắn hạn theo quy định của pháp luật về dạy nghề. Trường hợp có nhu cầu học nghề với chi phí cao hơn mức quy định của pháp luật thì phần vượt quá do lao động chi trả.

Thời gian được hỗ trợ học nghề phụ thuộc vào thời gian đào tạo nghề của từng lao động, nhưng không quá 6 tháng. Trường hợp đã hưởng hết số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp mà vẫn tiếp tục học nghề thì vẫn được hỗ trợ học nghề cho đến khi kết thúc khóa học.

Lao động thất nghiệp được tư vấn học nghề. Ảnh: Hồng Khánh.

Người hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi họ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Thời gian được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm tính từ ngày lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng và không quá tổng thời gian mà lao động đó được hưởng trợ cấp.

Ngoài ra, theo thông tư, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người thất nghiệp không được hưởng bảo hiểm y tế và phải trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Để được hưởng những quyền lợi trên, người thất nghiệp phải trực tiếp đến Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi đang làm việc để đăng ký và được hướng dẫn làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Thời hạn là trong vòng 7 ngày kể từ ngày bị mất việc làm, hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng làm việc.

Người bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau đây: hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp; có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự; hưởng lương hưu; sau hai lần từ chối nhận việc làm do trung tâm giới thiệu việc làm giới thiệu mà không có lý do chính đáng; trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, 3 tháng liên tục không thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện...

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cuối năm 2008 cả nước đã có gần 30.000 lao động tại các doanh nghiệp bị mất việc làm. Dự kiến, năm 2009, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ tác động mạnh mẽ đến Việt Nam và sẽ có 150.000 lao động tại doanh nghiệp mất việc.

Theo thông tư 04, lao động sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi đáp ứng đủ 3 điều kiện: đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; đã đăng ký với cơ quan lao động khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động và chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ khi đăng ký.

Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóng bảo hiểm thất nghiệp của lao động.

Cụ thể lao động hưởng 3 tháng, nếu có từ đủ 12 đến dưới 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; hưởng 6 tháng, nếu có từ đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng đóng; hưởng 9 tháng, nếu có từ đủ 72 tháng đến dưới 144 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; hưởng 12 tháng, nếu có từ đủ 144 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên.

Theo VnExpress