Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tuyển viên chức
Tuổi trẻ - 27/05/2016
Mọi chi tiết ứng viên truy cập vào địa chỉ Website: http://pachcm.org.vn/pacweb để biết yêu cầu đối với từng vị trí. Nơi nhận hồ sơ, địa chỉ: 121 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM. Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 03/6/2016.