Cải thiện các dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa, giám sát HIV/AIDS
Tuổi trẻ - 28/04/2016
UBND TP.HCM đã quyết định phê duyệt dự án “Củng cố và mở rộng các dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc, phòng ngừa và giám sát HIV/AIDS cho các đối tượng có nguy cơ tại TP.HCM năm 2016“.

Dự án do Trung tâm phòng chống HIV/AIDS TP.HCM làm chủ dự án và Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ là tổ chức tài trợ.

Dự án nhằm mục đích giảm sự lây truyền HIV trong nhóm dân số có hành vi nguy cơ cao (người nghiện chích ma túy, đối tượng gái mại dâm và trẻ em sinh ra từ bà mẹ bị nhiễm HIV) và nhằm cải thiện các dịch vụ chăm sóc y tế, hỗ trợ xã hội và các dịch vụ liên quan khác cho người nhiễm HIV/AIDS tại thành phố.

Dự án bao gồm các hoạt động tư vấn và xét nghiệm, mua sắm hàng hóa, vật tư tiêu hao phục vụ công tác xét nghiệm và chăm sóc, điều trị, nâng cấp cơ sở hạ tầng, hội thảo, đào tạo nâng cao năng lực cho các cán bộ, nhân viên liên quan với các hoạt động chính, bao gồm: cải thiện các dịch vụ và chương trình dự phòng HIV cho người nghiện, tiêm chích ma túy và gái mại dâm; phát triển các nhóm tự lực tại cộng đồng để hỗ trợ cho người nghiện và tiêm chích ma túy để họ không tái nghiện và hội nhập cộng đồng; cải thiện các dịch vụ tham vấn xét nghiệm tự nguyện; duy trì chương trình phòng ngừa lây truyền HIV từ mẹ sang con; cung cấp việc chăm sóc HIV/AIDS, điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội và điều trị sử dụng thuốc ARV; nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở cấp thành phố và quận, huyện.

Dự án có tổng giá trị 47.939.175.000 đồng, được thực hiện dưới hình thức viện trợ không hoàn lại, trong thời gian từ ngày 1-1-2016 đến ngày 31-12-2016.