Còn khoảng 1.024 người nghiện
Các Website khác - 31/12/2005

Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội trong CNVC - LĐ:
Còn khoảng 1.024 người nghiện


Ngày 30.12, Tổng LĐLĐVN tổ chức tổng kết 5 năm (2001 - 2005) triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý (MT), HIV/AIDS trong CNVC - LĐ, với sự chủ trì của Phó Chủ tịch TLĐ Đỗ Đức Ngọ. Tham dự còn có đại diện Tổng cục Cảnh sát, Văn phòng thường trực Phòng, chống MT...và khoảng 150 CB CĐ các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế trở ra.

Trong giai đoạn 2001 - 2005, chỉ riêng công tác phòng, chống MT, HIV/AIDS, TLĐ đã ban hành 30 văn bản chỉ đạo định hướng cho các LĐLĐ triển khai hoạt động tại địa phương. Đến nay, nhận thức của CNVC - LĐ về HIV/AIDS được nâng lên rõ rệt, 80% hiểu biết về các đường lây cơ bản và biện pháp phòng, chống, 60% trong số đó có thể giải thích đúng cho người khác.

Theo thông tin tại hội nghị, hiện còn khoảng 1.024 CNVC - LĐ sử dụng MT. Hệ thống CĐ phấn đấu đến năm 2010 đạt tỉ lệ tuyên truyền đến 85 - 90% số CNLĐ biết tác hại của MT và 90% DN cơ quan, đơn vị có kế hoạch, biện pháp thường xuyên triển khai công tác phòng, chống MT.

T.Ly