Hưng Yên: Tăng cường cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng
Báo Tiếng chuông - 27/02/2017
Số người nghiện tại Hưng Yên so với nhiều địa phương khác như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Hải Phòng, Nghệ An... là không cao, nhưng với tỷ lệ người nghiện ngoài xã hội lại nhiều, khiến việc tổ chức điều trị, quản lý không đơn giản. Trước tình hình này, Hưng Yên tập trung tăng cường công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

Là địa phương gần với nhiều tỉnh thành có tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm phức tạp, tuy nhiên với sự vào cuộc của chính quyền các cấp, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) tỉnh Hưng Yên có nhiều điểm đáng ghi nhận. Đặc biệt trên địa bàn hiện không có các tụ điểm ma túy hoạt động gây bức xúc trong nhân dân. Những tụ điểm ma túy mới phát sinh đều kịp thời được phát hiện và có kế hoạch đấu tranh triệt phá.

 

Học viên tại cơ sở điều trị nghiện Hưng Yên

 

Ông Nguyễn Hải Đương, Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Hưng Yên cho biết, trong năm 2016, cơ sở cai nghiện của tỉnh tiếp nhận 62 học viên cai nghiện, trong đó tự nguyện là 40 học viên, bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP là 22 học viên. Hiện nay tỉnh Hưng Yên có 1693 người nghiện ngoài xã hội, trong trại tạm giam là 200 người, cai nghiện tại cơ sở cai nghiện là 62 người. Đến nay đã có 156/161 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có người nghiện ma túy.

Có thể thấy tuy số người nghiện không nhiều, nhưng với tỷ lệ người nghiện ngoài xã hội cao khiến cho việc quản lý không đơn giản.

Trước thực tế này, nhằm tăng cường hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng, từ năm 2015, tỉnh Hưng Yên đã thí điểm 2 điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy, với nhiệm vụ chủ yếu là tư vấn, hỗ trợ tâm lý, kiến thức về nghiện ma túy, quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy và các hình thức cai nghiện ma túy phù hợp cho gia đình và người nghiện ma túy có nhu cầu cai nghiện.

“Trên thực tế, từ đầu năm 2016 đến nay các điểm tư vấn đã tiếp nhận hàng chục đối tượng đến xin tư vấn, hỗ trợ về điều trị nghiện ma túy. Nhiều người nghiện ma túy đã được tư vấn kịp thời, lựa chọn được hình thức cai nghiện phù hợp với điều kiện thực tế của bản thân và gia đình” , ông Nguyễn Hải Đương cho hay.

Tính đến nay, tỉnh Hưng Yên đã thành lập, kiện toàn 153 Đội công tác xã hội tình nguyện trên tổng 161 xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội trong phòng, chống tệ nạn xã hội tại cấp cơ sở.

Theo ông Nguyễn Hải Đương, công tác cai nghiện theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP từng bước được tháo gỡ, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn do vướng mắc một số thủ tục hành chính đưa người nghiện bắt buộc vào trung tâm. Việc tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy tự nguyện khai báo và đăng ký cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng chưa hiệu quả, dẫn đến đối tượng tự nguyện đăng ký cai nghiện chưa nhiều.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống TNXH tỉnh Hưng Yên, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống TNXH là do sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa chặt chẽ. Đội ngũ cán bộ chuyên trách về phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp vừa mới lại vừa thiếu. Nhận thức chưa đầy đủ, thiếu thống nhất của một bộ phận cán bộ và người dân, dẫn đến thiếu kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện. Thậm chí có nơi có lúc làm ngơ, không xử lý vi phạm hoặc xử lý nhẹ. Cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng cấp xã hầu hết là cán bộ kiêm nhiệm, chưa được đào tạo về công tác cai nghiện ma túy, còn thiếu và yếu về chuyên môn...

Theo ông Đương, thời gian tới, để công tác phòng, chống TNXH được thực hiện thuận lợi, các cơ quan chức năng cần phối hợp nhằm sớm ban hành văn bản hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020; hướng dẫn xây dựng các hoạt động phòng ngừa, giảm hại, giảm phân biệt đối xử, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm. Bổ sung thêm nguồn kinh phí thực hiện cho công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng. Đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định 221/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc...