Người lao động vẫn thiếu thông tin về HIV/AIDS
Các Website khác - 01/01/2006
(NLĐ)- “Nhận thức của CNVC-LĐ có được nâng lên nhưng nhìn chung vẫn chưa hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS.

Đặc biệt CNVC-LĐ vùng sâu, vùng xa, người lao động làm việc trong các ngành nghề xây dựng, lâm nghiệp, giao thông vận tải ít được tiếp cận với chương trình truyền thông phòng chống ma túy, HIV/AIDS” - ông Đỗ Đức Ngọ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị tổng kết 5 năm (2001- 2005) phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy trong CNVC-LĐ tổ chức ngày 30-12-2005, tại Hà Nội.

Theo báo cáo của Tổng LĐLĐ VN, nếu trước năm 2000, số CNVC-LĐ nhiễm HIV/AIDS được phát hiện là 11 người thì đến thời điểm này đã phát hiện khoảng 1.000 người. Trong 5 năm qua, cùng với việc mở các lớp tập huấn về phòng chống ma túy cho trên 3 triệu lượt công nhân tham gia, các cấp CĐ đã hỗ trợ đưa gần 5.000 lượt CNVC-LĐ đi cai nghiện ma túy và tìm việc làm sau cai nghiện.

N.Dung