Quá tải ở các trung tâm cai nghiện
Các Website khác - 11/06/2004
Học nghề tại trung tâm cai nghiện.

Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân cho biết, hiện nay đã xuất hiện tình trạng quá tải của các trung tâm cai nghiện ở một số tỉnh, thành phố. Trong đó, tại Hà Nội các trung tâm đều quá tải 20-30%; trung tâm Phú Văn thành phố Hồ Chí Minh đến cuối tháng 3/2004 đã quá tải đến 43,6%; trung tâm Bình Triệu quá tải 24%.


Riêng tại Hà Nội, trong tháng 5/2004 có trung tâm đã phải tạm dừng tiếp nhận đối tượng vào cai nghiện. Được biết, trong tháng 5/2004, số nhiễm HIV mới phát hiện là 977 người, tính từ đầu năm đến 20/5/2004 số nhiễm HIV là 80.923 người, trong đó có 12.596 người chuyển sang AIDS. Như vậy, so với tháng 4/2004, số người nhiễm HIV giảm 34,7%, bệnh nhân AIDS giảm 72,9% và số tử vong giảm 53%. So với cùng kỳ năm 2003, số người nhiễm HIV giảm 45,3%, số bệnh nhân AIDS tăng 30,1% và số tử vong giảm 4%.

Trọng Hà