Tăng 42,7% số vụ mua bán ma túy trên địa bàn Thủ đô
An ninh Thủ đô - 25/05/2016
Cục thống kê TP. Hà Nội vừa thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô trong tháng 4/2016 và 4 tháng đầu năm. Trong đó, đáng chú ý là tổng số vụ buôn bán ma túy trong 4 tháng năm 2016 đã phát hiện là 903 vụ, tăng 42,7% so với cùng kỳ, số đối tượng bị bắt 1.150 người tăng 45,9% so với cùng kỳ.
Lực lượng CSCĐ Thủ đô phát hiện, bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển ma túy - Ảnh minh họa

 

Cụ thể, về an ninh trật tự, trong tháng 4/2016, lực lượng chức năng đã phát hiện 412 vụ phạm pháp hình sự, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó số vụ do công an khám phá được 321 vụ, giảm 11,8%; số đối tượng vi phạm bị bắt, giữ theo luật 494 người, giảm 26,8% so với cùng kỳ.

Tính chung 4 tháng năm 2016 đã phát hiện 1.387 vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm trước giảm 30,3%, trong đó số vụ công an khám phá được 1.101 vụ, giảm 30,9% so với cùng kỳ, số đối tượng bị bắt, giữ theo luật là 2.130 người, giảm 31,1% so với cùng kỳ.

Cũng trong tháng 4/2016, cơ quan chức năng đã phát hiện 140 vụ phạm pháp kinh tế, tăng 20,7% so cùng kỳ; số đối tượng phạm pháp là 156 người tăng 30% so cùng kỳ. Thu nộp ngân sách 55 tỷ đồng. Cộng dồn 4 tháng số vụ phạm pháp kinh tế là 993 vụ, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước, số đối tượng phạm pháp là 1.055 người, tăng 20,3%, thu nộp ngân sách 114 tỷ đồng.

Về tệ nạn xã hội, trong tháng 4/2016 đã phát hiện 51 vụ cờ bạc, tăng 54,5% so cùng kỳ năm trước, số đối tượng bị bắt giữ 334 người, tăng 40,9% so cùng kỳ. Cộng dồn 4 tháng năm 2016 có 209 vụ cờ bạc bị phát hiện, giảm 2,3% so cùng kỳ; số đối tượng bị bắt giữ 1197 người giảm 8,3% so với cùng kỳ.

Số vụ mại dâm bị phát hiện trong tháng 4/2016 có 10 vụ, số đối tượng bị bắt giữ 13 người. Tính hết tháng 4/2016 năm 2016 đã có 59 vụ mại dâm bị phát hiện giảm 30,6% so với cùng kỳ, số đối tượng bị bắt 67 người, giảm 33% so với cùng kỳ.

Tổng số vụ buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy bị phát hiện trong tháng 4/2016 là 115 vụ, bắt giữ 156 đối tượng. Tính chung 4 tháng năm 2016 đã phát hiện 903 vụ buôn bán ma túy, tăng 42,7% so với cùng kỳ, số đối tượng bị bắt 1.150 người tăng 45,9% so với cùng kỳ.