USAID SHIFT hỗ trợ Nghệ An đạt mục tiêu 90-90-90
Báo Tiếng chuông - 14/10/2016
Từ tháng 10/2016 đến hết tháng 12/2018, Dự án Hỗ trợ kỹ thuật hướng tới chương trình phòng, chống HIV/AIDS bền vững (USAID SHIFT) hỗ trợ tỉnh Nghệ An qua đối tác chính là Sở Y tế tỉnh, triển khai mở rộng các dịch vụ từ tiếp cận, xét nghiệm, điều trị, bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV và chuyển giao các cơ sở dịch vụ do dự án hỗ trợ.

Chung tay vì mục tiêu 90-90-90. Ảnh: Thùy Chi

 

Dự án do Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI 360) hỗ trợ thực hiện với mục tiêu giúp tỉnh Nghệ An trong việc cung cấp các dịch vụ tiếp cận, xét nghiệm và điều trị nhằm đạt được các mục tiêu 90-90-90 (phấn đấu đến năm 2020 có 90% số người biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị thuốc ARV liên tục và 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp và ổn định).

Trong năm thứ nhất thực hiện, dự án phải đạt các chỉ tiêu, bao gồm: 13.158 người thuộc nhóm nguy cơ cao được xét nghiệm sàng lọc HIV và quay lại nhận kết quả xét nghiệm; phát hiện, kết nối điều trị ARV cho 895 bệnh nhân mới; duy trì điều trị ARV cho 2.898 bệnh nhân tại các địa phương được dự án USAID SHIFT hỗ trợ.

Đồng thời, dự án thực hiện hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở dịch vụ trên địa bàn tỉnh từ dự phòng đến chăm sóc, điều trị. Đây là những hoạt động cần thiết trong bối cảnh các nguồn viện trợ từ các tổ chức quốc cắt giảm, nhằm giúp Nghệ An sớm đạt được chỉ tiêu “Hướng tới mục tiêu 90-90-90” vào năm 2020.