Ðại hội Ðảng lần thứ X là đợt sinh hoạt chính trị rất quan trọng ở Việt Nam
Các Website khác - 25/02/2006
TTXVN.- Mới đây, Tổng Bí thư Ðảng Lao động Mexico (PT), Giáo sư Alberto Anaya, đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Mexico, chia sẻ những ý kiến của ông về Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Ðại hội Ðảng lần thứ X.
Ðánh giá về công cuộc đổi mới ở Việt Nam, ông Anaya khẳng định rằng, chủ trương đổi mới là một quyết định sáng suốt nữa của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và BCH T.Ư Ðảng CS Việt Nam trong nỗ lực cụ thể hóa con đường xây dựng một nước Việt Nam mới, mười lần tươi đẹp hơn theo ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Tổng Bí thư PT, trong bối cảnh tình hình hết sức phức tạp của những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ 20, khủng hoảng triền miên, thậm chí còn đe dọa phá vỡ thế ổn định chính trị, Ðảng CS Việt Nam đã mạnh dạn thực hiện đổi mới, là chìa khóa mở ra kỷ nguyên phát triển toàn diện và bền vững nhiều năm sau này. Ngay cả khi xảy ra khủng hoảng tài chính ở châu Á năm 1997, Việt Nam vẫn duy trì xu hướng phát triển tốt, đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân 7,5% trong năm năm 2001-2005, cùng Trung Quốc, đứng vào hàng cao nhất thế giới.

Tổng Bí thư PT Anaya nhấn mạnh rằng chủ trương đổi mới hợp thời, đúng đắn do Ðảng ta khởi xướng đã cho phép Việt Nam tạo ra nguồn của cải vật chất rất đáng kể, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội. Hơn thế nữa, chính sách đổi mới tiếp tục mở ra những hướng đi đầy triển vọng cho dân tộc như sự nghiệp CNH, HÐH ngày hôm nay trên đất nước Việt Nam anh hùng.

Ðề cập kế hoạch phát triển đất nước năm năm 2006-2010 trong Dự thảo Báo cáo Chính trị, Tổng Bí thư PT cho rằng, những phương hướng do BCH T.Ư Ðảng ta đề ra mang tính quyết định để Việt Nam tiếp tục phát triển toàn diện với tốc độ cao hơn, tạo những nền tảng cơ bản để nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Ông nhấn mạnh, kế hoạch năm năm 2006-2010 ưu tiên thúc đẩy đổi mới toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực và về mọi mặt của đời sống xã hội Việt Nam nhằm thực hiện công cuộc hiện đại hóa đất nước song song với giữ gìn bản sắc dân tộc, tăng cường quốc phòng, củng cố Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện dân chủ và bảo vệ Tổ quốc XHCN.