Bận rộn gấp bội
Các Website khác - 29/04/2006
Bận rộn gấp bội
Hà Văn Thịnh

Trong rất nhiều bản tin và bình luận về thành công của Đại hội X của Đảng CSVN, Hãng thông tấn Pháp AFP chỉ kết luận bằng 10 chữ: Họ (tức Đảng CSVN) sẽ có một năm bận rộn ở phía trước (L'Année prochaine ils vont d'être occupé). Có thể xem đây là lời bình luận ngắn nhất, nhưng lại có nghĩa hàm súc, có tầm khái quát và đáng suy nghĩ nhất.

Một thực tế rõ ràng là thành công của Đại hội X phải được coi là sự mở đầu của sự bận rộn trong 5 năm tới. Thật mừng trong lễ ra mắt của BCHTƯ khoá X có nhiều người thực sự bận rộn. Đất nước đang cần những nhà lãnh đạo thực sự trăn trở trước vận nước, lòng dân. Lịch sử đã luôn chỉ ra rằng, dẫu một cá nhân hay một dân tộc, chỉ có thể thành công khi luôn coi bận rộn là lẽ tất yếu của sự đi lên, là hạnh phúc của nghĩa vụ và bổn phận.

Chúng ta hoàn toàn đủ cơ sở để khẳng định: Thoát khỏi đói nghèo là điều mà lịch sử dân tộc đã bận rộn và nhức nhối từ hàng ngàn năm qua. Chúng ta đang đến thật gần cơ hội mà biết bao thế hệ cha ông đã bỏ lỡ, đã phải ngậm ngùi. Chắc chắn hiện thực ấy rất đáng để toàn Đảng, toàn dân bận rộn - tức là bận rộn để tự hào!

Sự bận rộn đáng quan tâm, đòi hỏi nhiều nỗ lực và được toàn thể người dân chờ đợi là việc chống tham nhũng. PMU18 mới chỉ là một trong không ít những nỗi đau làm bận rộn lòng người. Chỉ có một sự rà soát nghiêm túc, cẩn thận, toàn diện mới có thể có câu trả lời chính xác.

Tính đồng bộ, triệt để, không vị tình của sự nghiệp (xin nhấn mạnh, đây phải được coi là sự nghiệp lớn của Đảng) chống tham nhũng phải trở thành nguyên tắc thì mới có thể đẩy lùi được mối nguy lớn liên quan đến sự tồn vong của một chính đảng.

Câu hỏi không kém bức xúc là chuyện ngăn chặn tệ nạn chạy chức, chạy quyền như thế nào, cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính xác về các giải pháp hữu hiệu. Thậm chí đây mới là "tháp ngà", "căn cứ địa" bất khả xâm phạm của tham nhũng. Làm sao chống được tham nhũng khi mà nó được "bảo vệ" bằng tầng tầng, lớp lớp các sợi dây vô hình? Người dân sẽ không thể hài lòng nếu chúng ta nêu câu hỏi rồi để đó.

Sự bận rộn còn đến từ WTO, từ tư cách của nước chủ nhà Hội nghị APEC. Đã là chủ nhà thì không thể có chiếu cố, không thể đổ lỗi cho mọi lý do. Đây là lần "ra mắt" chính thức của VN với tư cách của một cương vị mới. Sẽ không còn là vị thế đáng kể nữa, một khi trước tháng 11.2006 chúng ta chưa "giải quyết" xong vấn đề WTO; chưa có hiệu quả cụ thể qua những việc làm quyết liệt chống tham nhũng; chưa có một sự "định vị" cụ thể về nhân sự cũng như quan điểm đột phá về đối ngoại. Nỗi lo chưa chính thức hội nhập mạnh mẽ bận rộn một, thì sau đó sự bận rộn của nỗ lực còn hơn nhiều lần.

Càng yêu cuộc sống với những gì đáng trân trọng nhất thì con người càng bận rộn. Một chính đảng thực sự vì dân, của dân, do dân lại càng phải luôn bận rộn hơn gấp bội. Trong hơn 76 năm qua, Đảng ta đã trở nên vĩ đại vì đã bận rộn với những thách thức của cách mạng và chiến tranh để tổ quốc độc lập . Bây giờ, sự phức tạp đến từ muôn ngả, những nguy hiểm có từ cả "nội xâm", những sai lầm nhiều khi khó biết, khó thấy..., thì chắc chắn rằng sự bận rộn càng phải nhiều hơn nhiều lắm!