Bộ TN&MT chỉ đạo giải quyết khiếu kiện đất Phú Thượng
Các Website khác - 30/10/2005

(VietNamNet) - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ vừa ký văn bản gửi UBND TP Hà Nội, trả lời về việc thống nhất nguyên tắc giải quyết khiếu nại khi áp dụng chính sách GPMB của Nhà nước, liên quan trực tiếp đến những khiếu nại của một số hộ dân phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Soạn: AM 601655 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Người dân Tây Hồ chờ được ''tố'' đất với Đoàn kiểm tra thi hành Luật Đất đai.

Bộ TN&MT khẳng định, nguyên tắc chung việc bồi thường, hỗ trợ khi GPMB phải căn cứ vào chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Đối với một dự án đầu tư nhưng phải chia ra nhiều giai đoạn để GPMB thì không thực hiện việc điều chỉnh giá đất bồi thường (theo quy định tại Nghị định 197) đối với những trường hợp đã hoàn tất việc chi trả tiền bồi thường trước thời điểm Nghị định có hiệu lực.

Những trường hợp mà phương án bồi thường đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm Nghị định 197 có hiệu lực, nhưng nay mới thực hiện chi trả tiền bồi thường cho người có đất bị thu hồi thì việc bồi thường được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 197.

Đây là căn cứ cụ thể để xác định rõ việc đã nhận tiền, chậm chi trả tiền, chậm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ là lỗi của Ban bồi thường GPMB, lỗi của chủ đầu tư hay lỗi của người có đất bị thu hồi.

  • Kiều Minh