Cán bộ chủ chốt TP Hà Nội nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X)
Các Website khác - 01/10/2008

 

 

Hanoinet - Sáng qua (30/9), tại Trung tâm văn hóa thông tin số 4 phố Phùng Hưng, Hà Đông, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) cho gần 300 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố.

 

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt của thành phố cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất của người cán bộ, đảng viên, tập trung tư tưởng, nghiên cứu, quán triệt tốt mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu ngay sau hội nghị này, các học viên cần tổ chức phổ biến học tập Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị mình gắn với các nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá của thành phố, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô. Những công việc này phải gắn với phong trào thi đua yêu nước, nhất là thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

 Theo chương trình, trong 2 ngày làm việc (30/9 và 1/10), hội nghị được nghe giới thiệu nội dung các Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới"; Nghị quyết "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa"; Nghị quyết về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn"; Kế hoạch hướng dẫn các đơn vị triển khai việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 và Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X"; Các dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện các nghị quyết .

 

 

H.Anh