Chỉ người nghèo được trợ giúp pháp lý miễn phí
Các Website khác - 19/01/2006

Chiều 19/1, thảo luận về dự luật trợ giúp pháp lý, đa số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất để giảm gánh nặng cho nhà nước, chỉ những người nghèo mới được trợ giúp pháp lý miễn phí. Thành viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội không được hưởng chính sách này.

Điều 9 dự luật ghi rõ đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí, bao gồm: người nghèo (theo chuẩn của Chính phủ), người được hưởng chính sách ưu đãi (hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, thân nhân liệt sĩ, thương binh, anh hùng lực lượng vũ trang, Bà mẹ Việt Nam anh hùng...), người được miễn án phí.

Người chưa thành niên phạm tội hoặc là người bị hại, phụ nữ là nạn nhân của tội buôn bán phụ nữ, của bạo lực, người tàn tật... cũng được trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định tại các dự án hợp tác của Chính phủ hoặc theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, dự luật còn bổ sung một đối tượng là thành viên, hội viên của các tổ chức, đoàn thể.

Đa số thành viên Thường vụ Quốc hội cho rằng chỉ nên trợ giúp pháp lý miễn phí đối với người nghèo. Các đối tượng còn lại, không phải ai cũng khó khăn về kinh tế và vì vậy họ phải trả tiền, hoặc chỉ được giảm một phần kinh phí khi có nhu cầu trợ giúp pháp lý.

Mặt khác, nếu miễn phí cho quá nhiều đối tượng thì ngân sách nhà nước không kham nổi. Riêng nhóm người nghèo cũng không nhỏ. Số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, toàn quốc có trên 4 triệu hộ nghèo (theo chuẩn 200.000 đồng/người/tháng đối với nông thôn và 260.000 đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị).

Như Trang