Chính phủ nhắc Bộ Công nghiệp, EVN thoái hoàn tiền điện
Các Website khác - 05/12/2005

(VietNamNet) - Văn phòng Chính phủ vừa ra công văn truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Phan Văn Khải: Bộ Công nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo Tổng công ty Điện lực Việt Nam quyết định phương án thay thế công tơ điện tử LTE 66, thoái hoàn tiền điện và kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời ít tốn kém cho ngành điện.

Soạn: AM 632272 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Đã có nhiều ý kiến phản đối, Trung tâm Thí nghiệm điện (Công ty Điện lực TP.HCM) vẫn tiếp tục kiểm nghiệm điện kế...
Kể từ khi phát hiện vụ ĐKĐT đến nay đã nửa năm. Theo kế hoạch của ngành điện, đầu tháng 9/2005 sẽ tiến hành thay thế điện kế cho khách hàng và bồi hoàn tiền chênh lệch. Nhưng hơn hai tháng qua vẫn chưa có phương án bồi hoàn chính thức.

Trong khi phương án bồi hoàn chưa được Chính phủ thông qua, ngành điện đã vội vàng cho gắn điện kế cơ đối chứng. Đến nay đã có hơn 7.000 điện kế cơ gắn đối chứng cho khách hàng trong tổng số gần 30.000 khách hàng khiếu nại được giải quyết.

Theo ngành điện, chỉ số chênh lệch giữa điện kế cơ và ĐKĐT là cơ sở để bồi hoàn tiền cho khách hàng. Thế nhưng qua phân tích hơn 5.800 trường hợp gắn đối chứng cho thấy chỉ số giữa ĐKĐT và điện kế cơ chênh lệch không đáng kể, trong đó có nhiều trường hợp ĐKĐT chạy chậm hơn điện kế cơ.

Trước đó, theo ước tính của Công ty Điện lực TP, nếu áp dụng cách tính bình quân hai tháng trước khi gắn ĐKĐT để bồi hoàn cho khách hàng, ngành điện phải hoàn trả khoảng 70 tỉ đồng. Sau đó có ý kiến đề xuất nên thay đổi phương án: lấy bình quân hai tháng trước và hai tháng sau khi thay ĐKĐT để tính bồi hoàn.

Với cách tính này, một cán bộ ngành điện cho hay số tiền bồi hoàn sẽ giảm còn một nửa. Và nếu tính theo cách đối chứng giữa điện kế cơ và ĐKĐT thì số tiền bồi hoàn sẽ tiếp tục giảm… Điều này cũng chứng tỏ điện kế cơ thay cho khách hàng có vấn đề, thậm chí không loại trừ có sự can thiệp của đơn vị kiểm định.

  • P.V.