Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kết thúc chuyến thăm CHDCND Triều Tiên
Các Website khác - 30/10/2005

Ngày 30/10, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào rời Bình Nhưỡng kết thúc chuyến thăm CHDCND Triều Tiên sau 3 ngày với sự đón tiếp nồng nhiệt của các nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên. Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia CHDCND Triều Tiên Kim Châng In đã ra tận sân bay tiễn nhà lãnh đạo Trung Quốc.