Cơ chế "một cửa" ở Long An còn nhiều vướng mắc
Các Website khác - 30/12/2005
Bạn đọc Thanh Tuấn phản ảnh, ở Long An, việc thực hiện cơ chế "một cửa" đối với lĩnh vực hộ tịch, công chứng, chứng thực vẫn còn nhiều vướng mắc, gây phiền hà cho nhân dân.
Việc triển khai thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Tư pháp, tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã cho thấy cơ chế nhận yêu cầu và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận gặp khó khăn, vì theo cơ chế này, cán bộ trực tiếp giải quyết không tiếp xúc với công dân. Trong khi đó, thực hiện chứng thực ở cấp huyện, xã theo quy định khi giải quyết một số loại việc có thẩm quyền ký chứng thực phải làm việc trực tiếp với đương sự, như chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng giao dịch...

Nếu áp dụng cơ chế "một cửa" thì không thể thực hiện đúng quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực. Về hộ tịch, do đặc thù đăng ký hộ tịch phải thẩm tra trong quá trình nhận hồ sơ, tiếp xúc trực tiếp đương sự, cho nên khi áp dụng cơ chế bị vướng mắc.

Cụ thể như đăng ký kết hôn, có yêu cầu là người giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn tiếp xúc trực tiếp với công dân, thẩm tra về thực trạng hôn nhân. Mặt khác, Luật Hôn nhân và Gia đình quy định công nhận kết hôn phải bằng nghi thức lễ trao giấy công nhận kết hôn; người đăng ký kết hôn phải ký vào sổ đăng ký với sự chứng kiến của người có thẩm quyền sau khi trả lời câu hỏi về xác định kết hôn.

Lĩnh vực đăng ký khai sinh, cải chính hộ tịch, nhận cha, mẹ, con hầu hết cũng phải trực tiếp, cho nên khi áp dụng cơ chế "một cửa" gặp nhiều khó khăn, lúng túng, tỉnh chưa có hướng thống nhất thực hiện.

Mặt khác, khi áp dụng cơ chế "một cửa", chưa chuẩn bị kỹ về số lượng, năng lực, cán bộ, xảy ra tình trạng hệ thống tư pháp huyện, xã không thể đảm nhiệm, giải quyết công việc kịp thời, gây phiền hà cho công dân.

Ðề nghị các cơ quan chức năng ở tỉnh sớm chấn chỉnh tình hình kể trên.

THANH TUẤN
(Long An)