Địa phương được quyết định việc tuyển sinh THPT
Các Website khác - 17/01/2006
Học sinh phân ban với gánh nặng kiến thức. (Tuổi Trẻ)

Sáng 16/1, Bộ GD&ĐT đã họp bàn về phương án tuyển sinh THPT 2006-2007, năm đầu tiên triển khai đại trà phân ban. Sau hơn 3 giờ thảo luận, Bộ giao quyền cho các địa phương quyết định thi hay xét tuyển. Tuy nhiên, dù chọn phương án nào, năm nay, công tác tuyển sinh cũng rất phức tạp.

Theo quyết định của Thủ tướng, năm học tới, THPT sẽ có 3 ban: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và cơ sở. Đây cũng là năm đầu tiên học sinh lớp 10 không phải thi tốt nghiệp THCS.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Vọng cho biết, căn cứ vào tình hình thực tế, các Sở GD&ĐT xây dựng phương án trình UBND tỉnh, thành phố quyết định. Xét tuyển hoặc thi tuyển có thể được quy định cụ thể cho từng trường THPT, cho từng vùng (cấp huyện) trong một địa phương hoặc cấp tỉnh.

Xét tuyển sẽ căn cứ vào điểm trung bình môn

Trong phiên họp sáng 16/1, Bộ GD&ĐT đưa ra thảo luận cả 2 phương án thi và xét tuyển. Nếu lựa chọn phương án xét tuyển thì sẽ căn cứ vào kết quả học tập năm học lớp 9 và điểm cộng thêm (đối tượng ưu tiên, khuyến khích).

Điểm xét tuyển sẽ được tính là tổng số điểm trung bình của các môn và điểm cộng thêm (không tính các môn học xếp loại), trong đó hai môn Văn, Toán được tính hệ số 2. Các trường sẽ tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Sau khi học sinh đã được tuyển vào lớp 10, việc phân chia học sinh vào các ban sẽ căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nguyện vọng của học sinh. Khi cần thiết có thể xét đến kết quả học tập từng môn của học sinh. Ban khoa học tự nhiên lấy từ cao xuống thấp căn cứ vào tổng điểm trung bình các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học. Ban Khoa học xã hội sẽ căn cứ vào các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ. Ban cơ sở là những học sinh còn lại.

Thi tuyển tính điểm hai môn Văn, Toán

Nếu tổ chức thi tuyển, học sinh làm bài môn Văn và Toán. Căn cứ để xét tuyển sẽ là tổng điểm của hai bài thi này cộng với điểm ưu tiên và điểm thưởng nếu có. Điểm sàn tuyển sẽ được quy định theo từng trường THPT. Dựa trên tổng chỉ tiêu được giao, các trường sẽ lấy từ học sinh điểm cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Việc phân học sinh vào các ban có thể lựa chọn một trong hai phương án. Phương án 1 là căn cứ kết quả học tập theo nhóm môn như quy định đối với hình thức xét tuyển. Phương án 2 là ban khoa học tự nhiên sẽ lấy từ cao xuống theo điểm bài thi môn Toán, ban khoa học xã hội thì căn cứ vào điểm bài thi môn Văn.

Dù thực hiện xét tuyển hay thi tuyển thì ngay từ đầu, mỗi thí sinh vẫn được đăng ký hai nguyện vọng (chọn 2 trong 3 ban). Chỉ sau khi học hết lớp 10 (sang lớp 11) học sinh mới được chuyển ban.

Trong tuần này, Bộ GD&ĐT sẽ hoàn thiện bản dự thảo về phương án tuyển sinh lớp 10 đối với học sinh hệ phân ban để gửi lấy ý kiến của các địa phương. Sau đó sẽ bàn bạc tại Hội nghị các giám đốc Sở GD&ĐT trước khi có quy định chính thức.

Việt Anh

Ý kiến của bạn