Đơn vị mượn xe công phải trả tiền khấu hao
Các Website khác - 17/02/2006
ôngf
Ông Tào Hữu Phùng. Ảnh: A.T.

Trao đổi với VnExpress chiều 17/2, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Ngân sách Quốc hội Tào Hữu Phùng cho rằng, Tổng giám đốc PMU 18 không có quyền cho mượn xe công dài hạn. Những đơn vị mượn xe phải trả tiền khấu hao tài sản cho nhà nước.

- Thưa ông, có quy định nào cho phép các đơn vị mượn xe công?

- Xe ôtô mua từ ngân sách là tài sản của nhà nước. Theo tôi được biết, hiện không có quy định cho phép đơn vị sử dụng xe công cho các đơn vị khác mượn. Cơ quan có thẩm quyền quản lý là Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính. Tổng giám đốc của PMU 18 không được quyền cho mượn.

- Hầu hết các đơn vị mượn xe của PMU 18 đều giải trình là do nhu cầu công việc. Trường hợp này xử lý thế nào?

- Nếu anh mượn vài ngày vì mục đích công việc thì có thể linh động. Nhưng anh mượn ôtô của người ta vài năm thì không được. Khi đó, cho dù sử dụng xe để phục vụ việc công cũng là sai phạm.

- Nhưng Ban quản lý dự án PMU 18 thừa ôtô sẽ giải quyết thế nào?

- Với trường hợp này, sau khi kết thúc dự án sẽ giao lại cho Cục Công sản Bộ Tài chính quản lý. Cục Công sản có thể lập hội đồng đấu giá hoặc phân bổ cho các đơn vị có tiêu chuẩn nhưng chưa có ôtô.

- Sau một thời dài được PMU 18 cho mượn, nếu ôtô hao mòn, mất giá, đơn vị mượn xe chịu trách nhiệm gì?

- Trong trường hợp này, đơn vị mượn xe phải trả tiền khấu hao tài sản cho nhà nước. Khi người ta giao xe cho mượn, nó ở hiện trạng thế nào, nay hao mòn thì anh phải có trách nhiệm.

Việt Anh thực hiện