Đưa nông dân đi du học
Các Website khác - 14/03/2006

UBND TP HCM vừa đồng ý trên nguyên tắc đề xuất của Hội nông dân, về việc tổ chức đưa nông dân đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp ở nước ngoài. Đây là lần đầu tiên thành phố thực hiện mô hình huấn luyện này.

Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thiện Nhân cũng nêu rõ, việc tổ chức cho nông dân đi học ở nước ngoài phải gắn với mục đích phục vụ cho công tác triển khai chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố giai đoạn 2006-2010.

Theo đó, kinh phí đưa nông dân đi du học sẽ được trích 50% từ nguồn ngân sách của quận huyện hỗ trợ, 50% còn lại do nông dân tự đóng góp. Trung tâm Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân TP HCM được giao chủ trì thực hiện chương trình này. Các ngành nghề nằm trong cơ cấu chuyển dịch kinh tế nông nghiệp tại TP HCM hiện nay là hoa lan - cây kiểng, nuôi cá sấu, sinh vật cảnh...

P.A.