Giải quyết dứt điểm khiếu kiện đất đai trước 6/2006
Các Website khác - 05/12/2005
Đoàn công tác giải quyết khiếu kiện đất đai. Ảnh: Tiền Phong

Những vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện Luật Đất đai đã trở thành điểm nóng trong phiên họp thường kỳ Chính phủ, hôm nay. Thủ tướng đã quyết định giao Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài nguyên Môi trường soạn thảo ngay chỉ thị, đưa ra những biện pháp mạnh để xử lý tiêu cực trong lĩnh vực này.

Theo người phát ngôn Thủ tướng, ông Nguyễn Kinh Quốc, báo cáo của Bộ Tài nguyên Môi trường ghi nhận, hơn 70% đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đền bù, tái định cư. Người dân kiện cáo do sự không minh bạch trong đền bù của các chủ dự án, chưa có nhà tái định cư nhưng nhiều tỉnh đã tiến hành giải toả. Cùng một mặt bằng cơ chế nhưng có địa phương giải quyết tốt, có địa phương lại không thực hiện nghiêm các quy định.

"Thủ tướng đã giao cho Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài nguyên Môi trường soạn thảo chỉ thị về đất đai. Trong đó, có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu. Trên cơ sở chỉ thị này, Thanh tra Chính phủ, thanh tra của Bộ Tài nguyên sẽ vào cuộc để xử lý", ông Nguyễn Kinh Quốc nói.

Tại phiên họp thường kỳ, các Bộ trưởng đã hứa sẽ giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu kiện liên quan đến đất đai đang tồn đọng. Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2006.

Cuối tháng 12, Chính phủ sẽ họp kế hoạch năm 2006 cho các bộ, ngành. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng phải sớm hoàn tất chương trình hành động của ngành mình. Một trong những điểm mới là chương trình hành động phải có định hướng, tiêu chí cụ thể. Qua đó, đánh giá bộ nào làm tốt, mức độ hoàn thành công việc của các bộ trưởng đến đâu và xác định trách nhiệm người đứng đầu.

"Thủ tướng đã xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2006 là nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và chống tham nhũng, lãng phí. Năm 2006, Luật phòng chống tham nhũng có hiệu lực, Thủ tướng yêu cầu phải tạo bước chuyển trong công tác đấu tranh với tệ nạn này", ông Quốc nói.

Tại phiên họp thường kỳ, Chính phủ cũng đã thảo luận về tình hình dịch cúm gia cầm và cúm ở người. Từ đầu tháng 10 đến 29/11, dịch đã tái phát ở 174 xã, phường thuộc 22 tỉnh, thành phố với 1,7 triệu gia cầm bị tiêu huỷ. Trước nguy cơ của dịch bệnh, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống, không để xảy ra đại dịch. Việc hỗ trợ thiệt hại cần phải làm công khai, kịp thời cho người chăn nuôi.

Việt Anh