Hoàn thiện danh sách đề cử, ứng cử vào BCHTƯ
Các Website khác - 23/04/2006

Hoàn thiện danh sách đề cử, ứng cử vào BCHTƯ

>> Giám sát tốt làm Đảng mạnh lên
>> Đảng là trung tâm khối đại đoàn kết dân tộc

>> Các công trình được gắn biển và các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng
>> Hướng về Đại hội Đảng từ chòi rẫy

Theo đồng chí Đào Duy Quát - Phó Trưởng ban TTVHTƯ, Giám đốc Trung tâm Báo chí ĐH Đảng X, sáng 22.4, các ĐB làm việc tại đoàn, tiếp tục nghiên cứu cơ cấu, tiêu chuẩn của các UVBCHTƯ. Nghiên cứu, xem xét danh sách 206 đồng chí do BCHTƯ Khoá IX giới thiệu để bầu vào BCHTƯ khoá X.

Đến 9 giờ sáng cùng ngày, tất cả 77 đoàn đã hoàn thành danh sách đề cử và ứng cử (ngoài danh sách 206 người do BCHTƯ khoá IX giới thiệu). Danh sách này đã được gửi đến Đoàn Chủ tịch. Buổi chiều, các ĐB đã nghe báo cáo số liệu tổng hợp về danh sách ứng cử, đề cử, sau đó nếu ĐB nào xin rút sẽ thực hiện quyền của mình theo Điều lệ Đảng. Tuy nhiên, đến cuối chiều 22.4, danh sách nói trên vẫn chưa được công bố cho báo chí.

Cũng theo đồng chí Đào Duy Quát, trong sáng hôm nay (23.4), ĐH sẽ làm việc tại hội trường để thảo luận và chính thức thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu cử. Sau đó, ĐH sẽ bầu Ban Kiểm phiếu (phải là những người ngoài danh sách được bầu).

Buổi chiều, các ĐB sẽ làm việc tại đoàn và tiến hành bầu BCHTƯ. Đây là điểm mới, thay vì các ĐB sẽ xem xét bỏ phiếu ngay tại hội trường, các ĐB sẽ làm việc ở đoàn. Lý do là bởi các ĐB sẽ được nhận một danh sách đề cử và ứng cử, có cả các tài liệu trích ngang (lý lịch, phẩm chất, năng lực) khá dày của các ứng cử viên nên cần thời gian tìm hiểu kỹ càng. Sau khi quyết định bầu cho ai và ghi vào phiếu bầu (cả UV chính thức và dự khuyết), các ĐB sẽ mang phiếu đã bầu tới hội trường Ba Đình để bỏ phiếu vào lúc 16h30.

Sáng 24.4, Ban Kiểm phiếu sẽ công bố kết quả bầu cử. Trên cơ sở những người đã trúng cử BCHTƯ, toàn thể ĐB của ĐH (1.176 người) sẽ lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Tổng Bí thư và Đoàn Chủ tịch sẽ tập hợp phiếu này.

Chiều 24.4, BCHTƯ khoá X sẽ họp Hội nghị lần I để bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra TƯ và Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ. Trên cơ sở danh sách những người trúng cử vào Bộ Chính trị, BCHTƯ sẽ nghe kết quả lấy phiếu tín nhiệm chức danh Tổng Bí thư để làm cơ sở sau đó bầu Tổng Bí thư. Toàn bộ BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư sẽ ra mắt ĐH và đồng bào cả nước trong phiên bế mạc vào sáng 25.4.

Sau phiên bế mạc, ĐH sẽ tổ chức họp báo có sự tham dự của Tổng Bí thư khoá X.

Đình Chúc