Hơn 1.300 tỷ đồng giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống
Các Website khác - 31/12/2005
Năm năm qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài đã ủng hộ Quỹ vì người nghèo hơn 1.300 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa 330 nghìn nhà đoàn kết giúp người nghèo.

Tiếp tục cuộc vận động Vì người nghèo, ngày 31-12-2005, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ðài THVN, Tổng công ty Viễn thông Quân đội phối hợp tổ chức Chương trình truyền hình "Nối vòng tay lớn", tiếp nhận sự ủng hộ, tấm lòng của các tầng lớp nhân dân cả nước cũng như kiều bào ở nước ngoài và những người nước ngoài hảo tâm đóng góp vào Quỹ vì người nghèo. Báo Nhân Dân phản ánh một số hoạt động của cả nước chung tay vì người nghèo.

Năm năm qua, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" triển khai trên địa bàn cả nước đã được toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân và đồng bào ta ở ngoài nước, các bạn bè quốc tế hưởng ứng tích cực. Kết quả cuộc vận động năm sau đạt cao hơn năm trước. Ở nhiều địa phương, cuộc vận động đã trở thành "phong trào vì người nghèo" một cách tự giác và sâu rộng. Cuộc vận động đã mở ra triển vọng to lớn để thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Ðem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân" (Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 5 - trang 65). Cuộc vận động đã mang lại niềm vui, niềm tin và niềm hạnh phúc cho hàng chục vạn hộ nghèo, góp phần tô đậm thêm truyền thống "tương thân, tương ái", "thương người như thể thương thân" của dân tộc Việt Nam và kết quả cuộc vận động đã góp phần tích cực trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo của đất nước.

Xuất phát từ chủ trương đúng đắn, "hợp ý Ðảng, lòng dân", cho nên cuộc vận động đã tự thân phát triển, tự tồn tại trong lòng mỗi người Việt Nam, cuộc vận động đã tự nuôi dưỡng và tự khẳng định được tính đúng đắn của mình. Gần 500 nghìn người nghèo được cứu đói khi "giáp hạt"; hơn một triệu người nghèo được khám, chữa bệnh miễn phí; gần ba triệu người nghèo được các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tặng quà, thăm hỏi và hướng dẫn về kỹ năng chăn nuôi, trồng trọt; 850 nghìn trẻ em nghèo được hỗ trợ, tạo điều kiện, động viên và giúp đỡ để đến lớp đến trường... Ðối với những người nghèo thì khi có được căn nhà kiên cố, che mưa che nắng là điều hạnh phúc, là ước mơ nhiều năm. Căn nhà ổn định sẽ giúp các hộ nghèo có điều kiện tự vươn lên thoát nghèo, thoát đói. Ủy ban T.ƯMTTQ Việt Nam đã quyết định tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh cuộc vận động thêm một bước mới ở tầm cao mới và chiều sâu mới để chỉ đạo xây dựng nhà "đoàn kết" cho các hộ nghèo. Tính đến nay, cả nước đã xây dựng và sửa chữa được 330 nghìn căn nhà. Thông qua đó, hơn một triệu người nghèo đã tự tin, vững tâm và yên lòng khi có được căn nhà "đoàn kết", nhiều người nghèo khi được nhận ngôi nhà "đoàn kết" đã không cầm được nước mắt với lời cảm ơn Ðảng, Chính phủ, Mặt trận và bà con thôn, xóm. Mặc dù, mỗi địa phương, mỗi tỉnh còn gặp những khó khăn khác nhau nhưng cùng một động lực: tất cả vì người nghèo và tất cả cho người nghèo. Bằng nguồn quỹ "vì người nghèo" thu được (đã thu được 1.300 tỷ đồng tiền quỹ "vì người nghèo" trong đó: quỹ trung ương thu được gần 63,5 tỷ đồng), đã tập trung chăm lo và xây dựng nhà đoàn kết cho người nghèo.

Cả nước đã có 15 tỉnh, thành phố; 200 huyện, thị xã; gần 4.000 xã, phường thị trấn cơ bản xóa xong nhà tạm bợ, nhà dột nát cho các hộ nghèo (9/64 tỉnh, thành phố; 188 huyện, thị; 3.524 xã phường đã được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp "Bằng ghi công" xóa xong nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo).

Có được kết quả đó chính là do "tính phù hợp" của cuộc vận động (phù hợp chủ trương của Ðảng, phù hợp ý nguyện của nhân dân, phù hợp tính chất và bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa); có được những kết quả nêu trên, chính là do sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc có hiệu quả của các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, sự phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền các cấp và có sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của nhân dân và người lao động; có được những kết quả đáng phấn khởi đó chính là do sự chỉ đạo sát sao, tham mưu tích cực và vai trò thật sự là nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" các cấp, có được những kết quả nêu trên, một phần là do công tác tuyên truyền vận động, trong đó vai trò của báo chí, Ðài Phát thanh, Ðài Truyền hình là rất rõ nét, trong đó Ðài Truyền hình Việt Nam đã góp nhiều công sức và đạt hiệu quả cao nhất.

Hiện nay, chuẩn nghèo của Việt Nam đã được nâng lên, số hộ nghèo hầu hết rơi vào địa bàn vùng nông thôn, vùng núi, biên giới, hải đảo... Ðể nâng cao hơn nữa kết quả và hiệu quả cuộc vận động các địa phương, đơn vị, các tổ chức thành viên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả bề rộng lẫn chiều sâu về mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương thức tiến hành cuộc vận động; về kết quả năm năm triển khai và tổ chức thực hiện cuộc vận động; về các kinh nghiệm tốt, các cách làm hay và các điển hình của cuộc vận động đến đông đảo các tầng lớp nhân dân đến mọi tổ chức, mọi cấp, mọi ngành. Thông qua đó, tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống "tương thân tương ái" của mọi thành viên trong xã hội, nêu cao tinh thần tự nguyện, ủng hộ theo khả năng của mình, góp phần tạo thêm nguồn lực cùng Ðảng và Nhà nước giúp đỡ người nghèo từng bước vươn lên ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững, tập trung giải quyết những bức xúc nhất cho các hộ nghèo.

Các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động vận động đoàn viên, hội viên giúp đỡ người nghèo, trước hết là người nghèo trong tổ chức của mình; tiếp tục triển khai các chương trình dự án xóa đói, giảm nghèo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam để tổ chức thực hiện tốt nội dung cuộc vận động ở từng địa bàn, từng địa phương; phối hợp giám sát việc thực hiện các chương trình dự án đầu tư của Nhà nước cho các vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số để góp phần phát huy tác dụng, hiệu quả trong việc thực hiện các chương trình, chính sách của Nhà nước cho người nghèo...

Chu Thành Ngọc
(Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam)