Hà Nội kiến nghị gia hạn ghi nợ thuế nhà đất
Các Website khác - 31/12/2005
Cuối năm, người dân đổ xô đi xoá nợ thuế. Ảnh: Đ.L.

UBND thành phố vừa kiến nghị Thủ tướng cho phép được gia hạn thời gian nộp nghĩa vụ tài chính ghi nợ trên sổ đỏ đến hết 30/6/2006. Giá đất tính thuế vẫn được áp theo giá đất tại thời điểm cấp sổ đỏ.

Hiện Hà Nội đã cấp khoảng 200.000 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và sử dụng đất ở (sổ đỏ). Trên giấy, chủ sử dụng đất được phép ghi nợ nghĩa vụ tài chính như tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Cuối tháng 12, nhiều hộ dân đã đổ xô đến các Phòng đăng ký nhà đất để làm thủ tục trả nợ trên giấy chứng nhận sở hữu nhà và sử dụng đất. Bởi theo quy định hiện hành, từ năm 2006, những trường hợp này tính thuế theo giá đất mới. Tình trạng này gây quá tải cho nhiều văn phòng đăng ký đất đai.

Theo thống kê của UBND thành phố, mặc dù người dân tập trung xoá nợ vào cuối năm song mới giải quyết được 50% số hồ sơ. Số còn lại cần được gia hạn xoá nợ đến tháng 6/2006 để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Đoàn Loan