Thành lập Quỹ hỗ trợ văn hóa dân tộc thiểu số
Các Website khác - 31/12/2005

Ngày 30/12, tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết thành lập Quỹ hỗ trợ văn hóa vùng núi và dân tộc thiểu số Việt Nam do Chính phủ Đan Mạch tài trợ. Quỹ được xây dựng với số tiền tài trợ là hai triệu cu-ron trong thời gian 5 năm.

Đây là phần cam kết của Chính phủ Đan Mạch hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2006-2010.

Quỹ hợp tác phát triển văn hóa Đan Mạch - Việt Nam trước đây thành lập từ tháng 11/1999 với số tiền tài trợ là ba triệu cu-ron. Việc bổ sung hai triệu cu-ron, Quỹ văn hóa mới tập trung vào việc phát triển văn hóa cấp vùng, nhất là các vùng dân tộc thiểu số.

Mục tiêu của Quỹ là giúp đỡ các nghệ sĩ và đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội phát triển các giá trị văn hóa truyền thống, thông qua các hoạt động văn hóa tại địa phương hoặc tiếp cận với nghệ thuật đương đại.

(Theo Nhân Dân)