Không được chủ quan, lơ là trong phòng chống ma túy, mại dâm
Báo Tiếng chuông - 25/03/2017
Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tại buổi làm việc với Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội chiều ngày 23/3.

 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm việc với Cục PCTNXH

 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội cho biết, thời gian qua, Cục đã tiến hành xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhiệm vụ được giao, như xây dựng đề xuất Dự án luật về phòng, chống mại dâm; Nghị định quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định về tiếp nhận, quản lý hoạt động của cơ sở tiếp nhận xã hội... Tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch, các mô hình thí điểm hiệu quả trong công tác cai nghiện phục hồi.

Trong đó, trọng tâm là tổ chức các nhiệm vụ  Đề án Đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát, cai nghiện ma túy trong tình hình mới. Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư pháp khẩn trương trong năm 2017-2018 trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung những bất cập trong Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện nay để phù hợp với thực tiễn.

Về phòng chống mại dâm, Cục đã xây dựng và thực hiện thí điểm 3 mô hình theo Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020. Thực hiện công tác truyền thông, phòng ngừa thông qua các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, tập trung ở các khu vực miền núi, các địa phương nghèo, đấu tranh các chuyên án về tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm đặc biệt đối với các vụ án liên quan đến mại dâm trẻ em…

Đánh giá cao những kết quả mà Cục PCTNXH đạt được trong thời gian qua, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh đây là những lĩnh vực rất nóng, diễn biến phức tạp, được Chính phủ, người dân, các tổ chức nước ngoài rất quan tâm, vì vậy mà trong thời gian ngắn vừa qua, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chủ trì nhiều hội nghị để bàn các giải pháp giải quyết. Bên cạnh phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, thì lĩnh vực buôn bán người, đặc biệt là buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới, Cục PCTNXH cần làm tốt hơn nữa. 

Bộ trưởng đề nghị Cục PCTNXH phải rà soát lại toàn bộ những nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ giao phó.

"Xem những nhiệm vụ nào thích hợp làm được, nhiệm vụ nào chưa thích hợp, những việc gì trùng lặp, cần phải phối hợp với Bộ, ngành nào thì báo cáo, đề xuất kịp thời điều chỉnh, bổ sung, đến ngày 15/4 phải rà soát xong. Đồng thời phải chú ý đến những nhiệm vụ gì cần thiết, kể cả những việc Chính phủ giao cuối năm hoàn thành, thì phải chủ động làm sớm, xong trước tiến độ được giao"-Bộ trưởng Bộ LĐTBXH chỉ đạo.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu Cục PCTNXH khẩn trương hoàn thành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác cai nghiện ma túy trong tình hình mới, và Nghị định quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện, phấn đấu phải đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, hoàn thành 2 văn bản trong quý I, cố gắng đến 30/3 hoặc 1/4 để lãnh đạo Bộ ký trình Chính phủ.

"Đặc biệt tập trung xây dựng Chương trình tăng cường quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện hợp lý theo tinh thần Nghị quyết 30 của Chính phủ, đây là việc rất quan trọng. Nếu chúng ta làm tốt, có mục tiêu, nội dung, phân công nhiệm vụ, có nguồn lực thì sẽ rất tốt", Bộ trưởng lưu ý.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, cần phải tăng cường chỉ đạo các địa phương, không được chủ quan, lơ là, thường xuyên nhắc nhở, nhất là những địa bàn trọng điểm. Về tệ nạn mại dâm cần khẩn trương sửa đổi luật. Đồng thời tăng cường nắm bắt tình hình tội phạm mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới.