Lịch sử và những năm Tuất
Các Website khác - 27/01/2006
Nhiều năm Tuất đã ghi những dấu ấn trong lịch sử Việt Nam. Dưới đây là một số mốc quan trọng.
Nhâm Tuất (542)

Lý Bí, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa thắng lợi khôi phục nền độc lập của Giao Châu. Hai năm sau tuyên bố thành lập nước Vạn Xuân, xưng Nam Việt Đế, thường gọi là Lý Nam Đế, đặt niên hiệu Thiên Đức, lập nên Triều Tiên Lý (544).

Mậu Tuất (938)

Ngô Quyền (899-944) người Đường Lâm (nay thuộc Ba Vì, tỉnh Hà Tây) đánh tan giặc Nam Hán, lập nên chiến công hiển hách trên sông Bạch Đằng, kết thúc sự đô hộ của phong kiến phương Bắc hơn một nghìn năm, mở đầu thời kỳ độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc.

Canh Tuất (1010)

Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long "Đó là nơi thắng địa, thực là chỗ hội tụ quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư của muôn đời..." (chiếu dời đô).

Canh Tuất (1070)

Lập Văn Miếu, sau đó trở thành trường Đại học đầu tiên của nước ta.

Bính Tuất (1226)

Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, triều Lý kết thúc, mở đầu triều Trần, một triều đại rực rỡ trong lịch sử ba lần đánh thắng Nguyên Mông, kẻ địch mạnh nhất thế giới hồi đó.

Nhâm Tuất (1382)

Quân Chiêm Thành tiến công Thanh Hóa, Hồ Quý Ly đóng quân ở núi Long Đại (Hàm Rồng). Nguyễn Đa Phương chỉ huy quân đánh tan quân Chiêm ở cửa Thần Phù.

Bính Tuất (1406)

Nhà Minh mượn tiếng đưa Trần Thiêm Bình về nước để xâm lược nước ta, nhưng bị quân nhà Hồ đánh tan ngay từ biên giới.

Mậu Tuất (1418)

Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn (Thanh Hóa), xưng là Bình Định Vương, mở đầu cuộc kháng chiến chống quân Minh, 10 năm sau đó giành độc lập hoàn toàn cho quốc gia Đại Việt, lập nên Triều Lê.

Nhâm Tuất (1442)

Lập bia tiến sĩ, dựng ở Văn Miếu.

Nguyễn Trãi bị bọn gian thần vu cho cùng vợ là Nguyễn Thị Lộ giết vua, nên ngày 16-8 (âm lịch) bị tru di cả ba họ.

Mậu Tuất (1838)

Minh Mệnh đặt tên nước là Đại Nam. (Gia Long đặt tên nước là Việt Nam từ tháng 2-1804).

Nhâm Tuất (1862)

Triều đình Huế cắt 3 tỉnh miền đông Nam Kỳ cho Pháp, hành động bán nước làm tay sai đầu tiên của triều đình nhà Nguyễn nhu nhược.

Bính Tuất (1886)

Vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần vương, mở đầu phong trào Cần vương chống Pháp.

Bính Tuất (1946)

Kỳ họp Quốc hội đầu tiên của nước ta chính thức công nhận Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Theo Theo Hà Nội mới