Minh bạch hoá tài sản: Không dễ
Các Website khác - 25/10/2005

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng:
Minh bạch hoá tài sản: Không dễ

Theo UBTVQH tại phiên làm việc chiều 24.10, các ý kiến đóng góp của nhân dân, cơ quan, tổ chức về Dự luật Phòng, chống tham nhũng, có rất nhiều ý kiến rất tâm huyết, mong muốn sớm loại trừ tệ nạn tham nhũng ra khỏi bộ máy nhà nước và đời sống xã hội, thậm chí có ý kiến rất kỳ vọng và cho rằng, với việc ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng thì sẽ khắc phục và xử lý triệt để ngay tệ nạn tham nhũng ở nước ta.

UBTVQH thấy rằng, việc QH xem xét, thông qua dự luật này nhằm tạo cơ sở pháp lý cao hơn, khả thi hơn, phục vụ cuộc đấu tranh phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng hiện nay.

Thảo luận về dự luật này, khoản 2, Điều 44: Nghĩa vụ kê khai tài sản đã thu hút được sự quan tâm của các ĐBQH. Về xác minh, thủ tục xác minh tài sản; công khai kết luận xác minh và cơ quan quản lý bản kê khai tài sản có nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Có ý kiến cho rằng, xác minh tài sản là một việc làm hết sức cần thiết, nhằm minh bạch hoá tài sản của những người có chức vụ, quyền hạn. Tuy nhiên, điều đó không dễ khi quyền tài sản (gồm cả quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền bí mật về tài sản) là một trong những quyền cơ bản của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp. Hơn nữa, đây lại là vấn đề hết sức nhạy cảm, có liên quan đến đời sống riêng tư của mỗi công dân. Do đó, để "bảo vệ" luồng ý kiến này, đã có câu hỏi đặt ra, nếu không làm chặt sẽ rất dễ bị lợi dụng vào mục đích tiêu cực. Vì vậy, việc xác minh tài sản của người có chức vụ, quyền hạn cần phải được thực hiện hết sức thận trọng(?).

Quan điểm của UBTVQH đã chỉnh lý giữa hai luồng ý kiến: Việc xác minh tài sản chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và được thực hiện trong các trường hợp phục vụ cho việc bầu cử, bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm, kỷ luật, có tố cáo về việc người có nghĩa vụ kê khai đã không kê khai trung thực hoặc theo yêu cầu của hội đồng bầu cử, của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác. L.H