Người nhiễm HIV được trợ cấp 140 nghìn đồng mỗi tháng
Các Website khác - 04/12/2005

Người nhiễm HIV không còn khả năng lao động, không có nguồn thu nhập, không nơi nương tựa, tự nguyện và đang sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước, được hưởng chế độ trợ cấp sinh hoạt phí nuôi dưỡng thấp nhất là 140.000 đồng.

Đó là một trong những quy định của Quyết định về chế độ trợ cấp đối với người nhiễm HIV và những người trực tiếp quản lý, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV trong các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước vừa được Chính phủ ban hành hôm 2/12.

Ngoài được trợ cấp tiền, những người nhiễm HIV còn được hưởng các khoản trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 7 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội.

Trẻ em nhiễm HIV/AIDS đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước được hưởng chế độ trợ cấp sinh hoạt phí nuôi dưỡng thấp nhất là 210.000 đồng/tháng.

Người nhiễm HIV/AIDS sống tại cộng đồng do xã, phường quản lý, không còn khả năng lao động, không có nguồn thu nhập, thuộc hộ gia đình nghèo được hưởng mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên thấp nhất do xã, phường quản lý là 65.000 đồng/người/tháng.

Cán bộ, viên chức y tế làm các công việc trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS trong các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước được hưởng mức phụ cấp 50% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có.

(Theo TTXVN)