Những hình ảnh mới nhất từ tâm ổ dịch cúm gia cầm
Các Website khác - 07/11/2005

(VietNamNet) - Từ xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, nơi đầu tiên phát hiện ổ dịch cúm gia cầm, phóng viên VietNamNet đã ghi lại những hình ảnh địa phương quyết liệt đối phó đại dịch, ngày 6/11.

Soạn: AM 610769 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Toàn tỉnh đặt trong tình trạng báo động.
Soạn: AM 610771 gửi đến 996 để nhận ảnh này
"Đội đặc nhiệm" đập gà được thành lập ngay lập tức.
Soạn: AM 610773 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Đâợ không sót một con.
Soạn: AM 610823 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Nơi này, gia cầm nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Soạn: AM 610825 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Trẻ con hào hứng đi xem đội đặc nhiệm đập gà.
Soạn: AM 610827 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Còn người lớn thì nẫu lòng nẫu ruột.
Soạn: AM 610777 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Những gì người dân giấu được vì xót của.
Soạn: AM 610781 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Gà, vịt, ngan được chất lên xe.
Soạn: AM 610797 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Đưa ra hố giữa đồng.
Soạn: AM 610783 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Rắc vôi bột tẩy trùng khi đem chôn.
Soạn: AM 610785 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ít thì chở bằng xe cải tiến.
Soạn: AM 610787 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Nhiều thì chở bằng xe công nông.
Soạn: AM 610789 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Các cựu chiến binh nhiệt tình tham gia giệt gia cầm.
Soạn: AM 610791 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Dù phương tiên bảo hộ còn rất thiếu thốn.
Soạn: AM 610799 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Chuẩn bị hố chôn.
Soạn: AM 610943 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Soạn: AM 610815 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Lôi lên cho vào bao tải cho chắc.
Soạn: AM 610817 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Điếc không sợ súng?!
Soạn: AM 610809 gửi đến 996 để nhận ảnh này
500 con chim bồ câu bị bắt khi chuyển qua địa phận Bắc Giang ngày 5/11/2005.
Soạn: AM 610811 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Kiểm tra trước khi đem...
Soạn: AM 610813 gửi đến 996 để nhận ảnh này
...tiêu hủy
Soạn: AM 610849 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Người dân lo lắng khi nghe tin cúm gia cầm đã gõ cửa nhà mình.
Soạn: AM 610803 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Vừa ngẩn ngơ vì đàn gia cầm bị tiêu hủy.
Soạn: AM 610807 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Tiếp tục công việc thường nhật.
  • Hà Trường - Thế Vinh