Ra mắt Câu lạc bộ "Những người xa nhà" ở Cần Thơ
Các Website khác - 27/02/2006
Câu lạc bộ được thành lập nhằm giúp phòng ngừa và giảm nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS trong nhóm đối tượng lao động xa nhà, ra mắt tại TP Cần Thơ chiều nay 27-2.
Câu lạc bộ được Chương trình HIV/AIDS khu vực Đông-Nam Á của Canada (CSEARHAP) hỗ trợ về tài chính, thông tin, và trang thiết bị.

Bà Nguyễn Hoàng Điệp, Chủ nhiệm Chương trình CSEARHAP tại Việt Nam, cho biết, đây là mô hình đầu tiên ở Việt Nam về phòng ngừa HIV/AIDS cho nhóm dân lưu động, nếu thành công sẽ được nhân rộng trong cả nước và khu vực.

Chương trình HIV/AIDS khu vực Đông-Nam Á của Canada (CSEARHAP) là chương trình cấp khu vực duy nhất làm việc trong lĩnh vực phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS cho nhóm dân lưu động.
CSEARHAP hiện hoạt động tại bốn nước, bao gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái-lan; trong đó tại Việt Nam, CSEARHAP được triển khai ở hai thành phố là Hà Nội và Cần Thơ.

Theo ước tính của CSEARHAP, chỉ riêng ở Việt Nam, hằng năm đã có khoảng một triệu lao động đi làm ăn xa nhà.

Hoạt động chính của Câu lạc bộ là cung cấp đầy đủ thông tin về HIV/AIDS cho người lao động xa nhà; tập huấn hằng tháng về các chủ đề liên quan; tổ chức các buổi tuyên truyền tại nơi làm việc; tư vấn và khám chữa miễn phí các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho các thành viên.

Với các hoạt động này, Câu lạc bộ hy vọng sẽ nâng cao nhận thức cho người lao động xa nhà về HIV/AIDS; đồng thời tạo ra môi trường thuận lợi để họ có thể phản hồi về các chính sách và việc thực hiện chính sách phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS.

Trước mắt, Câu lạc bộ có 30 thành viên, và dự kiến sẽ ổn định ở con số 60. Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ khẳng định, Câu lạc bộ luôn mở rộng cánh cửa cho bất kỳ người lao động xa nhà nào muốn tham gia.

CSEARHAP hỗ trợ cho hoạt động của Câu lạc bộ đến hết tháng 5 –2007; sau đó, Câu lạc bộ sẽ tiếp tục được Liên đoàn Lao động và Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP Cần Thơ duy trì, quản lý.

THÁI THANH