Tạm ứng gần 24 tỷ đồng mua ôtô phục vụ APEC
Các Website khác - 01/03/2006

Ngày 28/2, Văn phòng Chính phủ đã có công văn 1034 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về việc tạm ứng kinh phí mua xe phục vụ Hội nghị APEC 2006. Thủ tướng cho phép tạm ứng 23,9 tỷ đồng để mua 32 ôtô, theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Nguồn kinh phí tạm ứng lấy từ nguồn đã bố trí trong dự toán ngân sách trung ương năm 2006 cho nhiệm vụ phục vụ các hoạt động hội nhập quốc tế và chuẩn bị Hội nghị cấp cao APEC 2006 nhưng chưa phân bổ.

Trong năm nay, Việt Nam sẽ là nơi diễn ra khoảng 100 cuộc họp và cuối cùng là Hội nghị cấp cao APEC vào cuối tháng 11. Đây được coi là điều kiện rất thuận lợi cho tiến trình gia nhập WTO của Việt Nam.

Việt Anh