Thanh tra Chi cục Quản lý thị trường TP HCM
Các Website khác - 22/02/2006

Quyết định thanh tra được Thanh tra Thành phố công bố hôm qua. Có 6 vấn đề của Chi cục bị xem xét trong vòng 45 ngày, nổi cộm là chuyện xử lý, bố trí cán bộ sử dụng bằng cấp giả; việc sử dụng kinh phí ngân sách; thực hiện quy chế làm việc; công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy và đề bạt cán bộ.

Việc xử lý cán bộ trong công tác kiểm tra nhà dân và hiệu quả tham mưu cho lãnh đạo Sở Thương mại cùng UBND TP HCM trong hoạt động chống buôn lậu, cũng sẽ được đoàn Thanh tra xem xét.

Kết quả thanh tra cụ thể sẽ được trình UBND thành phố để có biện pháp xử lý cá nhân, tập thể vi phạm.

Nguồn tin từ Thanh tra thành phố cho hay, trước đó, UBND TP HCM đã nhận được nhiều thông tin về sai phạm tại Chi cục Quản lý thị trường. Để có cơ sở xử lý vi phạm, UBND thành phố đã chỉ đạo Thanh tra vào cuộc.

Đây là lần đầu tiên thành phố tiến hành thanh tra Chi cục Quản lý thị trường.

P.A.