Thực hiện 1 cửa đăng ký đất ế khách ngày đầu
Các Website khác - 19/01/2006

Hôm nay, ngày đầu Sở Tài nguyên môi trường TP HCM triển khai cơ chế 1 cửa tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký đất đai, môi trường, chỉ có 3 hồ sơ được nhận. Lần đầu tiên thực hiện phương thức này nên cả người dân và cán bộ xử lý hồ sơ đều lúng túng.

Chuyên viên Hà Minh Châu tại Phòng tiếp nhận cho biết, 3 trường hợp khác người dân đến đề nghị tư vấn hoặc hồ sơ bị thiếu nên phải bổ sung thủ tục giấy tờ. Hơn 10 ghế đợi trong phòng vẫn còn chưa được bóc lớp bọc nilon bám đầy bụi.

Ông Châu cho biết: "Nhiều người dân chưa quen với cách xử lý hồ sơ 1 cửa nên vẫn sang các phòng ban để giải quyết trực tiếp". Ông hy vọng, từ tuần sau lượng hồ sơ được tiếp nhận sẽ tăng lên nhiều hơn.

Phòng tiếp nhận hồ sơ một cửa Sở Tài nguyên môi trường vắng tanh trong ngày đầu tiên hoạt động. Ảnh: P.A.

"Về quy trình, chuyên viên của phòng đã nắm vững thủ tục của từng loại hồ sơ, chỉ khác ở chỗ nhận và trả kết quả tại 1 bộ phận nên mới đầu có hơi lúng túng trong xử lý", ông Châu thừa nhận.

Trước đây các tổ chức, cá nhân muốn nộp hồ sơ phải trực tiếp liên hệ với các phòng ban chuyên môn của Sở, ví dụ hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp tại Phòng kinh tế và đăng ký đất; hồ sơ về chất lượng hoặc dự án môi trường, chất thải rắn thì đến Phòng quản lý môi trường hoặc Phòng chất thải rắn... Tổ tiếp nhận sẽ trực tiếp trả kết quả hồ sơ thuộc các lĩnh vực giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất; hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp giấy chứng nhận đăng ký chất lượng môi trường, đăng ký chủ nguồn nước thải, giấy phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại hoặc khai thác chế biến khoáng sản... Thời gian giải quyết hồ sơ từ 7-54 ngày, tùy theo loại hồ sơ. Hồ sơ về đất đai là loại có thời gian giải quyết lâu nhất.

Phan Anh