TP HCM đăng ký 13 dự án vào danh mục hợp tác với Bỉ
Các Website khác - 24/02/2006

Một nửa số đó là các dự án trong lĩnh vực môi trường, số còn lại thuộc 3 lĩnh vực y tế, văn hóa thông tin, công nghiệp. Những dự án này vừa được UBND thành phố đề nghị Bộ Kế hoạch đầu tư đưa vào chương trình hợp tác phát triển với vùng Wallonie, Vương quốc Bỉ giai đoạn 3 năm (2007-2009).

Các dự án môi trường được đề xuất hợp tác với Bỉ gồm Chương trình nghiên cứu giải pháp khai thác và sử dụng nguồn nước mưa phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội TP HCM; Chương trình hỗ trợ đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn về bảo vệ môi trường cho các cán bộ Sở - ngành, quận - huyện. Ba dự án Nâng cao nhận thức cộng đồng về môi trường tại TPHCM, Đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm phân tích chất lượng nướcDự án Xử lý chất thải công nghiệp (chôn lấp, lưu trữ, đất tiêu hủy), đang được Sở Tài nguyên môi trường triển khai bước đầu.

Chương trình tư vấn và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất sạch hơn và xử lý chất thải, được Sở Tài nguyên môi trường tổ chức tập huấn cho cán bộ các quận huyện vào hôm qua, cũng được đề nghị hợp tác với Bỉ.

4 chương trình, dự án trong lĩnh vực y tế được đề xuất là Dự án xây dựng Viện trường Củ chi; Hợp tác với Viện trường Liège (CHU de Liège) - Đại học (Ulg); Chương trình hợp tác với Hội đồng tỉnh Liège (Bỉ) về y tế. Ngoài ra còn có dự án của Chương trình liên đại học điểm của Chính phủ Bỉ (PIC) với Ủy ban liên đại học về sự phát triển của Chính phủ Bỉ (CIUD).

Về lĩnh vực văn hóa - thông tin, chỉ có 2 chương trình tham gia gồm Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cùng Hỗ trợ Tư vấn thiết kế xây dựng trụ sở Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch thành phố.

Dự án Phát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật giai đoạn 2005-2010 nhằm phục vụ 3 ngành công nghiệp trọng yếu của TPHCM như cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin và hóa chất, là đại diện duy nhất của ngành công nghiệp thành phố tham gia hợp tác phát triển với Bỉ.

Phan Anh