Vì sao TP Hồ Chí Minh có quá ít nhà kiên cố?
Các Website khác - 23/01/2006
Khu vực “nhà đơn sơ” ngay
quận 1, TP Hồ Chí Minh
Mặc dù năm 2003 TP Hồ Chí Minh đã không còn hộ nghèo theo tiêu chí 3 triệu đồng/năm/người (nội thành) và 2,5 triệu đồng/năm/người (ngoại thành) nhưng chất lượng nhà ở vẫn còn kém nhiều so với thủ đô và đồng bằng sông Hồng.
Nhìn vào bảng so sánh dưới đây về tình trạng nhà ở của TP Hồ Chí Minh với ba địa phương khác là thủ đô Hà Nội, đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, đập vào mắt người đọc là tỷ lệ nhà kiên cố của TP Hồ Chí Minh không những thấp xa so với thủ đô (25,4% so với 45,55%) mà còn thấp rõ rệt so với tỷ lệ 30,11% của vùng đồng bằng sông Hồng. Trong khi đó, tỷ lệ nhà đơn sơ của TP Hồ Chí Minh thì cao hơn Hà Nội gấp 7,19 lần và gấp 3,18 lần so với đồng bằng sông Hồng.


Xét riêng vùng nông thôn thì bức tranh về nhà ở của TP Hồ Chí Minh lại càng tối hơn, sự chênh lệch lên đến hơn 20 lần so với thủ đô, hơn tám lần so với vùng đồng bằng sông Hồng và cao gần gấp rưỡi so với toàn quốc (38,72/26,56 ~ 1,48). Nhân tiện, nếu đem so tỷ lệ nhà đơn sơ vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long với vùng nông thôn đồng bằng sông Hồng thì sự chênh lệch này lên đến 62,20/4,65 gấp 13,38 lần!

Những số liệu thu được qua đợt điều tra dân số giữa kỳ (1-10-2004) và kết quả điều tra mức sống hộ gia đình năm 2002 của Tổng cục Thống kê vẫn cho thấy tình trạng nhà ở của TP Hồ Chí Minh đến năm 2004 tuy được cải thiện đáng kể song vẫn còn kém rõ rệt so với vùng đồng bằng sông Hồng và Hà Nội vào năm 2002 vì hai vùng này đã có bước tiến rất dài.

Câu hỏi đặt ra là vì sao TP Hồ Chí Minh lại kém xa về nhà ở so với nhiều địa phương phía Bắc? Có người giải thích là do tâm lý dân Nam Bộ là ở xuềnh xoàng, miễn có cơm ăn, áo mặc (rượu uống?) là được rồi, ở nhà "đá", nhà "đạp" cũng không sao vì có lạnh lẽo, bão tố gì đâu mà phải lo làm nhà cho chắc chắn! Có người lại thắc mắc tại sao thành phố làm ra 20% GDP cả nước, đóng góp 1/3 ngân sách quốc gia mà lại rơi vào tình trạng thua kém như vậy? Có người cho là số liệu điều tra sai... Có rất nhiều câu hỏi còn câu trả lời càng nhiều hơn.Thiết nghĩ, đây là một dịp để các nhà lãnh đạo trung ương và địa phương dành thời gian thỏa đáng để lựa chọn câu trả lời thích hợp nhất, đúng đắn nhất và quan trọng hơn là có hệ thống giải pháp nhiều mặt nhằm sớm đưa thành phố thoát khỏi tình trạng trên.

TS HỒ THIỆU HÙNG
Theo Thanh niên