Xốc lại đội ngũ, vượt qua thử thách
Các Website khác - 22/08/2005
Ngay sau khi xảy ra sai phạm của một số đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt Tổng công ty (TCT) dầu khí Việt Nam và một số đơn vị thành viên, Ðảng ủy cơ quan TCT đã chỉ đạo tiến hành xốc lại đội ngũ, thống nhất tư tưởng, hành động vượt qua thời khắc cam go, xây dựng TCT thật sự là "xương sống" của nền kinh tế đất nước.
Chưa có giai đoạn nào trong suốt 30 năm qua, Tổng công ty dầu khí Việt Nam có được sự phát triển như năm năm trở lại đây, giá trị sản lượng, doanh thu và nộp ngân sách cũng như đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh đều tăng. Cũng chưa có giai đoạn nào mà số lượng, mức độ các vụ tiêu cực được phát hiện, xử lý lại nhiều và trầm trọng như vừa qua.

- Khi các vụ việc tiêu cực bị phát hiện, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong TCT và ngoài xã hội có những nhìn nhận, đánh giá khác nhau về thực trạng ngành dầu khí - Bí thư Ðảng ủy cơ quan, Tổng giám đốc TCT dầu khí Việt Nam Trần Ngọc Cảnh nhận xét: Trong đó có tư tưởng bi quan, lo lắng về sự phát triển của ngành dầu khí. Trong tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên có những biểu hiện tiêu cực như sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc dẫn đến hiệu quả công tác quản lý, điều hành không cao, làm giảm uy tín và vai trò lãnh đạo của đảng bộ cơ quan nói riêng và của TCT dầu khí nói chung.

Với nhận thức sâu sắc về vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của TCT, ngay sau khi xảy ra các vụ việc tiêu cực, một mặt Ðảng ủy cùng ban cán sự (BCS) Ðảng, HÐQT, Ban Tổng giám đốc TCT phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm rõ mức độ sai phạm của những cán bộ liên quan các vụ việc tiêu cực, xử lý đúng người, đúng tội, không bao che, dung túng, tránh những hiểu lầm, nghi kỵ nhau trong đội ngũ. Mặt khác, trước những sai phạm của một số cán bộ lãnh đạo TCT, Ðảng ủy cơ quan, Ban lãnh đạo TCT tổ chức ngay việc quán triệt tư tưởng đến cán bộ, đảng viên và công nhân viên để chấn chỉnh tình hình, xác định rõ quyết tâm làm trong sạch đội ngũ, đề ra biện pháp khắc phục, giữ ổn định các hoạt động, không để ảnh hưởng đời sống người lao động cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của TCT.

Quan điểm của Ðảng ủy cơ quan cũng như của Ban lãnh đạo TCT là mọi sai phạm cần được xử lý nghiêm minh theo pháp luật, nhưng không thể để sai phạm của những cá nhân đó cản trở sự phát triển, làm sai lệch hình ảnh tốt đẹp của ngành dầu khí mà các thế hệ đã dày công tạo dựng trong suốt 30 năm qua. Việc cần làm lúc này là phải xốc lại đội ngũ để vượt qua thử thách. Việc một số cán bộ chủ chốt bị pháp luật xử lý đã ảnh hưởng sự lãnh đạo, điều hành của TCT. Bởi vậy Ðảng ủy và Ban lãnh đạo TCT đã phối hợp củng cố, kiện toàn bộ máy điều hành TCT. Cụ thể là sắp xếp và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các ban, văn phòng của bộ máy quản lý, điều hành theo hướng xác định rõ và tăng cường trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh. Ban hành quy định về chức năng và quy chế làm việc của bộ máy điều hành cơ quan TCT nhằm xác định trách nhiệm, quyền hạn của các phòng, ban, tránh chồng chéo công việc, quy định các nguyên tắc làm việc cơ bản và mối quan hệ công tác từ Ban Tổng giám đốc đến các bộ phận giúp việc. Ðảng ủy cơ quan đã phối hợp BCS Ðảng ban hành quy định về quy trình bổ nhiệm cán bộ nhằm cụ thể hóa quy trình bổ nhiệm cán bộ các cấp trong TCT và quy chế phối hợp giữa BCS Ðảng, HÐQT và Tổng giám đốc TCT phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan. Về công tác cán bộ, thời gian qua Ðảng ủy đã tiến hành rà soát, đánh giá và phân loại cán bộ thuộc quyền quản lý theo phân cấp một cách thận trọng, đúng phẩm chất, năng lực cán bộ để trên cơ sở đó có những quyết định đúng đắn, kịp thời về công tác cán bộ nói chung và tăng cường cán bộ tin cậy vào những vị trí quan trọng ở các đơn vị cơ sở. Trong hơn một năm qua, đã có 30 cán bộ là cấp trưởng, phó ban bộ máy cơ quan được bổ nhiệm và điều động nhằm tăng cường cho các đơn vị. Bước đầu những đồng chí này đã thể hiện được phẩm chất, năng lực đảm đương nhiệm vụ được giao.

Ðể chuẩn bị đội ngũ cán bộ nguồn, cán bộ kế cận, Ðảng ủy cơ quan đã xây dựng xong quy hoạch các chức danh lãnh đạo TCT và các phòng, ban ở bộ máy cơ quan TCT và đang triển khai thực hiện quy hoạch này. Bên cạnh đó, Ðảng ủy kiên quyết thắt chặt nề nếp, chế độ sinh hoạt của các chi bộ, cấp ủy, bởi lẽ việc cán bộ, đảng viên tham ô, tham nhũng không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời có phần do việc chi bộ, cấp ủy quản lý, giám sát chưa nghiêm, trong sinh hoạt còn biểu hiện nể nang, né tránh.... ý thức được điều đó cho nên, mặc dù các ủy viên Ban Thường vụ đều kiêm nhiệm, hơn nữa lại giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy điều hành TCT, nhưng Ban Thường vụ vẫn duy trì chế độ sinh hoạt đều đặn mỗi tháng một lần, ngoài ra còn nhiều buổi sinh hoạt đột xuất để giải quyết kịp thời những đòi hỏi bức bách của công việc cũng như những vấn đề nảy sinh trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên. Uốn nắn, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện, hành vi sai lệch của cá nhân hoặc tổ chức. Ban chấp hành Ðảng bộ mỗi quý họp một lần để nghe báo cáo, đánh giá tình hình công việc thường kỳ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong quý tới. Nghị quyết các kỳ họp của Ban Chấp hành và của Ban Thường vụ Ðảng ủy đều được gửi tới Ðảng ủy Khối cơ quan kinh tế T.Ư, BCS Ðảng, Ban Tổng giám đốc và các tổ chức đảng trực thuộc để quán triệt và triển khai thực hiện. Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc đều đặn sinh hoạt theo định kỳ hằng tháng, hằng quý với nội dung cụ thể là bám sát nhiệm vụ chính trị, bàn biện pháp thực hiện và quán triệt chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động của đảng ủy, chi bộ và của đảng viên. Nhờ vậy, mọi khó khăn, vướng mắc trong tư tưởng mọi người hay trong sản xuất, kinh doanh của TCT đều được tháo gỡ kịp thời.

Những việc làm đó, từng bước giúp cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn đơn vị vượt qua những rào cản về tâm lý, tin tưởng, yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2004, dù bị ảnh hưởng nặng nề từ các vụ việc tiêu cực trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhưng TCT dầu khí Việt Nam không những ổn định được tình hình mà còn hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra. Sản lượng khai thác dầu khí đạt 26,735 triệu tấn, vượt kế hoạch 15%, xuất khẩu dầu thô đạt 19,5 triệu tấn, vượt kế hoạch 13,4%... Sáu tháng đầu năm nay, sản lượng khai thác dầu khí là 12,84 triệu tấn, đạt 51% kế hoạch cả năm. Các hoạt động tìm kiếm, thăm dò trong nước và ở nước ngoài... đều đạt được những kết quả khả quan.

DUY HƯƠNG và HOÀNG DOANH